You are here: Home Members redaktor's Home ANO má prý principy. Ale jaké?

ANO má prý principy. Ale jaké?

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš prohlásil, že pokud se ukáže, že se místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek choval v rozporu s principy hnutí, tak okamžitě skončí. Babiš tak reagoval na podezření, že se Faltýnek mohl pokoušet ovlivnit výběr firmy zajišťující výběr mýtného, když se soukromě scházel s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem a šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem.

Ponechme stranou meritum případu, kterému se detailně věnují média a orgány činné v trestním řízení. Když už je ale řeč o detektivech, kteří jistě budou mít s rozpletením kauzy dost práce, nabídněme vlastní, možná ještě složitější detektivní pátrání—a to po principech hnutí ANO, které zmínil Babiš.

Začít bychom mohli tzv. etickým kodexem ANO, který hnutí zveřejnilo už v roce 2014. Jenže do cesty tomu, abychom si mohli na základě tohoto kodexu udělat představu o principech ANO, se staví skutečnost, že zmíněný kodex se zdá být stejně „tekutý“ jako samotné hnutí ANO, které je chvíli spíše pro pravicové voliče, pak spíše pro levicové voliče, a momentálně „pro všechny“.

V roce 2014 tak kodex stanovil, že v případě, že proti jeho členovi bude zahájeno trestní stíhání, je jeho povinností složit veřejnou funkci a z hnutí odejít. To by ovšem znamenalo, že po zahájení trestního stíhání proti své osobě v kauze Čapí hnízdo by musel z hnutí odejít sám jeho majitel a vůdce, takže v pozměněné verzi kodexu z roku 2017 mají odstoupit pouze členové, kteří musejí k soudu kvůli žalobě, která na ně byla podána „pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce.”

Je to formulace velmi pružná, de facto znamenající, že Babiš by nemusel odstoupit ani po podání žaloby v kauze Čapí hnízdo, protože ta, pokud jde o případné porušení zákona, se odehrála ještě před jeho nástupem do veřejné funkce.

Kodex obsahuje i další pozoruhodné formulace. Kupříkladu hned tu první: „Reprezentant (ANO) při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.”

Zřejmě se i tato formulace týká aktivit před nástupem reprezentanta ANO do veřejné funkce, protože jinak bychom si těžko vysvětlovali Babišova slova, přednesená na půdě Sněmovny, že v kauze Čapí hnízdo lhal kvůli své rodině, aby ji chránil. Na lhaní veřejnosti ve prospěch blízkých se tedy evidentně zmíněná formulace v kodexu nevztahuje.

Nechme tedy raději etický kodex ANO být, a hledejme principy ANO jinde. Jistým návodem by mohlo být vyjádření Babiše ve Financial Times „ANO jsem já“. V takovém případě jsou principy ANO tím, co si myslí, že jsou, Babiš, což se ovšem, jak víme z jeho politiky, může den ode dne měnit.  Pokud jde o Faltýnka, ten se tak nemusí bát trestu, pokud „já-Babiš-ANO“ neusoudí, že nějaké principy porušil.

I kdyby ale „já-Babiš-ANO“ usoudil, že k porušení principů došlo, nemusí být pro Faltýnka všem dnům v ANO konec.. Vždyť sám Babiš reaguje na výzvy, aby odstoupil kvůli jednání, které by leckdo mohl vidět jako porušování mnoha různých principů (nejen tedy těžko dohledatelných principů ANO) nejčastěji slovy o kampaních a účelovkách. Svoje kritiky nedávno dokonce zpražil těmito památnými slovy: „Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují!”

Zdá se tedy, že pokud se bude Faltýnek principiálně držet tohoto mustru, bude takříkajíc v pohodě, i kdyby proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Laťka principů ANO je prostě nastavena jen tak vysoko, jak vysoko jí nastaví Babiš. A ten principy ANO jistě nebude hnát do nebezpečných výšek v případě dlouholetého nejbližšího spolupracovníka, který, kdyby případně v ANO měl opravdu skončit a být vláčen soudy, by mohl začít mluvit.

Novinky, 15.3.2019