You are here: Home Members redaktor's Home Apači na leštění

Apači na leštění

Alternativa pro Česko (ApČ) ještě ani nevznikla, ale její vzor, Alternativa pro Německo (AfD), už od ní dává ruce pryč. Nejenže se jí nelíbí, že „apači“ nemají komplexnější program, ale že kladou přílišný důraz na islamofobii. I symbolicky, protože v pozadí ApČ je zakladatel Bloku proti islámu Martin Konvička.

Česká verze AfD by se líbila jako nový politický domov Václavu Klausovi, který na nedávném sjezdu AfD vystoupil jako host. Okolo toho, kdo má mít na momentálně populární značku u nás právo, se tak začal rozhořívat spor. Zdálo se, že Klaus, který se nedávno od Konvičky distancoval, má ještě dostatek politické soudnosti na to, aby s ním byl v jedné partaji, nebo třeba jen na stejném pódiu. Jenže včera vydal Institut Václava Klause prohlášení, v němž vznik ApČ podporuje, aniž by se ke Konvičkově angažmá v projektu kriticky vyjádřil.

Konflikty okolo ApČ tím nicméně asi neskočí, protože, jak známo, politické strany, které nejsou už svojí povahou zrovna výkladní skříní demokracie, se vnitřně často rozhádají. Občas se tak děje už během jejich porodu. Nacionalistické strany – údajně nabízející národní „alternativy“ – mohou spolupracovat jen do okamžiku, než si z národních pozic vjedou do vlasů.

Čím více nacionálně-extremistická ta která strana je, tím méně může dlouhodobě nekonfliktně spolupracovat s podobnými stranami v jiných zemích. AfD sice nejsou náckové, ale je to krajně pravicová, nacionalistická strana.

V současnosti se jí ještě může spolupráce kupříkladu s její českou verzí hodit, protože zatím mají krajně pravicové strany v Evropě společné cíle: rozbití Evropské unie a znovuoživení suverénních národních států.

Národní fronta Mariny Le Penové dokonce podobné strany finančně podporuje – podle některých zpráv i s pomocí ruských peněz.

Jenže pokud by se těmto stranám opravdu podařilo společný evropský projekt zničit, nemohou coby národní „alternativy“ dělat nic jiného než začít praktikovat politiku ostrých národních loktů.

Naštěstí se tento scénář zřejmě nenaplní. Pokud ano, lze už teď předpovědět, že naši „apači“ by pro AfD byli jen takovým hadrem na leštění bot velkého národa.

Právo, 11.5.2016