You are here: Home Members redaktor's Home Britský džin je venku z lahve

Britský džin je venku z lahve

Britský premiér David Cameron před několika lety pootevřel víčko láhve s protievropským džinem, když slíbil, že v případě volebního vítězství jeho konzervativní strany uspořádá referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii. Ve světle výsledků včerejších britských parlamentních voleb se nyní bude Cameron s džinem, který mu dopomohl k volebnímu vítězství, muset zřejmě utkat.

Cameron vsadil na referendum údajně proto, že by se jeho strana jen těžko bránila náporu nacionalistů vně i uvnitř strany, kteří požadují vystoupení z EU. Slib referenda zabral, nacionalisté mimo konzervativní stranu propadli, ale Cameron, pokud vypíše referendum o členství v EU, musí počítat s přinejmenším šesti zásadními nepříjemnými důsledky svého populismu.

Ten první bude okamžitý v podobě poklesu politických akcií Velké Británie v EU. Unie  nemůže brát zcela vážně ve svých klíčových rozhodnutích zemi, která může být za několik let na cestě ven z EU. Celkově se vliv Británie na rozhodování Unie sníží, a velká rozhodnutí se budou dělat mimo ní.

Druhým dopadem bude okamžitý pokles ekonomických akcií země. Evropští investoři se nepohrnou do země, která může za několik let skončit mimo Unii. EU bude navíc ještě více usilovat o to, aby zmenšila vliv londýnské City na úkor kontinentálních finančních institucí.

Třetím nepříjemným důsledkem je, že z referenda se stane reálný politický úkol, v němž  se Cameron bude snažit přesvědčit většinu Britů o setrvání v Unii. Bude to mít ovšem těžké, protože vedle referenda vsadil ve volbách i na protiimigrační emoce, které se mu teď jen těžko bude dařit zkrotit. Dění okolo referenda bude navíc Británii politicky paralyzovat na jiných frontách.

Čtvrtým důsledkem bude posílení nacionalistických stran. Cameron je sice, zdá se, dočasně oslabil svým slibem uspořádat referendum a svojí protiimigrační předvolební rétorikou, ale až se spustí kampaň před referendem, budou to právě nacionalisté, kdo budou ve svém živlu.

Pátým, vskutku katastrofálním důsledkem může být, že Cameron většinu Britů nepřesvědčí o setrvání v EU. Z Londýna to možná tak nevypadá, ale případné vystoupení Británie z EU by pro ni mělo potenciálně zničující důsledky. Rozhodně  mnohem větší než pro zbytek EU, která bez Británie přežije, Británie bez ní ale dále ztratí na významu.

Šestým důsledkem, který vyplývá z bodu 5, může být nové referendum o setrvání Skotska ve Spojeném království. Skotové jsou proevropští,  a jejich Skotská národní strana nyní zcela dominuje. Je skoro jisté, že pokud by Británie odhlasovala vystoupení z EU, odhlasuje Skotsko vzápětí vystoupení z Británie.

O důsledcích takového kroku bylo už téměř vše řečeno před nedávným skotským referendem. O čem se tehdy neuvažovalo, je odchod Skotska z Velké Británie, která už není členem EU.

Co by z takové Británie zbylo, je při vší úctě k Walesu a Severnímu Irsku v podstatě jen Anglie, která by se ocitla nejen na skutečné periférii Evropy, ale zřejmě by ztratila i velmocenské postavení, které má nyní Velká Británie coby jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN.

  Novinky, 12.5.2015