You are here: Home Members redaktor's Home Bude státní úřednictvo privilegovanou vrstvou?

Bude státní úřednictvo privilegovanou vrstvou?

Opoziční polici i někteří komentátoři varují, že od začátku července, kdy se začne v praxi naplno uplatňovat zákon o státní službě, u nás vznikne v podobě státních úředníků privilegovaná vrstva. Kupříkladu proto, že státní úředníci budou mít více volných dnů než běžní zaměstnanci, na které se vztahuje zákoník práce, nebo že se na ně bude vztahovat jiný propočet nemocenské v prvních 14 dnech nemoci.

Premiér Bohuslav Sobotka vysvětlil tato „privilegia“ v prvé řadě tím, že jde o kompenzaci za to, že se úředníkům nezvýší tarifní platy o 25 procent, jak se původně avizovalo. Možná si měl dát se svým vysvětlením více práce ve společnosti, kde panuje tradiční nedůvěra ke státu i velká míra závistivosti, a kde pravice je nadále v zajetí neoliberálních bludů o tom, že státní úředník je cosi jako parazit.

Hlavním důvodem, proč státní úředníci mohou mít ve srovnání s běžnými zaměstnanci některé výhody, totiž je, že zároveň podléhají celé řadě omezení, kterým běžný zaměstnanec nemusí čelit. Jak upozorňují někteří právní experti, služební poměr státních úředníků, kteří budou spadat pod služební zákon, bude stejně jako třeba u členů bezpečnostních sborů veřejnoprávním vztahem.

To znamená, že služební poměr státních úředníků bude v mnoha ohledech zásadně odlišný od pracovněprávních vztahů soukromoprávní povahy, které se řídí pracovním právem. Nebude primárně podléhat občanskému zákoníku, ale hlavní roli bude hrát správní právo, konkrétně správní řád.

To má celou řadu důsledků, kterým běžní zaměstnanci nemusejí čelit. Zatímco v soukromoprávních vztazích je i v případě selhání pracovníka místo na vyjednávání a obě smluvní strany mají určitou autonomii, veřejnoprávní vztahy takovou autonomii nepřipouštějí.

Státní zaměstnanci budou konfrontováni i s dalšími omezeními. Nejde přitom jen o často zmiňovaný striktní bodový systém, podle kterého jim budou stanovovány odměny, nebo že výkon práce státního úředníka je svázán řadou regulí, jimž nemusejí běžní zaměstnanci čelit. Významným omezením je i skutečnost, že  státní úředníci mohou být na dva měsíce ročně přeloženi na jiné služební místo, což může znamenat  i odloučení od rodiny a další nevýhody.

Než tedy vypukne v souvislosti s praktickým spuštěním zákona o státní službě vlna závistivého povykování a hlubokomyslných úvah o tom, jak budeme u nás nyní mít dvě kasty zaměstnanců, možná by si případní kritici měli prostudovat nejenom—mimochodem  nikterak významné--výhody, které stát  svým úředníkům poskytne, ale i celou škálu omezení, které se s institutem státní služby z dobrých důvodů pojí.

Právo, 16.6.2015