You are here: Home Members redaktor's Home Evropa a její přízraky

Evropa a její přízraky

Podle výzkumu britského Institutu pro mezinárodní vztahy (RIIA) provedeného v deseti zemích Evropské unie se 55 procent respondentů vyslovilo pro zákaz migrace ze všech převážně muslimských zemí. Představme si, že by se údajně arogantní evropské elity rozhodly takto vyjádřenou náladou „lidu“ řídit.

Nepoučeni tím, jaký chaos vytvořil americký prezident Donald Trump svým výnosem zakázat dočasně migraci „jen“ ze sedmi muslimských zemí v USA, vyšli by evropští politici údajně většinovým náladám lidu vstříc a zakázali migraci ze všech převážně muslimských zemí.

Už samotná definice takového zákazu s pomocí sousloví „převážně muslimská země“ by znamenala, že EU oficiálně dává rovnítko mezi islám a terorismus, tedy že definuje islám jako inherentně kriminální náboženství. To by vedlo ke složitým otázkám a dilematům.  

Kupříkladu, zda by se takový zákaz měl také týkat nemuslimů z „převážně muslimských“ zemí. Jak by ho EU ospravedlnila? Třeba tak, že takový, řekněme irácký křesťan, který utíká před Islámským státem, má prostě smůlu, že pochází z převážně muslimské země?

Pokud by byli nemuslimové ze zákazu vyjmuti, zavedly by se k tomu účelu nějaké náboženské testy? A přišly by pak na řadu plošné deportace muslimů, kteří ještě nemají v Evropě trvalý pobyt? Anebo dokonce vyhnání všech muslimů z Evropy, i těch s občanstvím evropských zemí?

Akce vyvolává reakci, takže už jen plošný zákaz imigrace nebo cestování by nepochybně vyvolal v islámských zemích stejné zákazy vůči Evropanům. To by neznamenalo jen tolik, že si Evropané musejí odpustit dovolené na plážích od Tunisu, Turecka či Egypta až po Indonésii či Malajsii, ale mělo by to značné ekonomické dopady.

Vysvětlil ctihodný britský institut RIIA respondentům tyto dopady před tím, než jim položil otázku, zda si přejí zákaz migrace ze všech převážně muslimských zemí? Zmínil jim, že kupříkladu Turecko je členem NATO?

A když už by EU klesla tak hluboko, že místo rozlišování a individuálního posuzování lidí z islámského nebo jakéhokoliv jiného civilizačního okruhu by prostě v souladu s převažujícími náladami „lidu“ vydala plošný zákaz, co všechno dalšího by se pak dalo plošně zakázat nebo zrušit?

Měl by se znovu zavést trest smrti? Zrušit parlamentní „žvanírny“, kterých má lid občas také už až po krk? Vystěhovat všechny Romy?

Evropa si nepochybně musí udělat ve svém imigrační politice větší pořádek, na čemž se snaží pracovat. Plošné zákazy či tresty založené na principu kolektivní viny jsou ale docela jistě cestou do pekel. Evropa si tím už prošla.

Novinky, 10.2.2017