You are here: Home Members redaktor's Home Jak se u nás bude zakazovat kouření

Jak se u nás bude zakazovat kouření

Ministr zdravotnictví  Svatopluk Němeček navrhl úplný zákaz kouření v restauracích, na koncertech, dětských hřištích a sportovištích či v nemocnicích a jejich venkovních areálech.  Týkalo by se i elektronických cigaret.

To je rozumné opatření, které platí už v řadě evropských států.  U nás si můžeme být jisti zejména tím, že debatu o ministerském návrhu budou provázet ty nejabsurdnější argumenty. K důvodům takové argumentace přitom nepatří jen libertinské blouznění některých politiků na pravici, ale zejména skutečnost, že nemálo politiků bude zase jednou argumentovat pod taktovkou tabákových společností a jejich lobbistů.

Všemožné argumenty pro a proti zákazu kouření v rozsahu, který navrhuje ministr  Němeček, bychom si přitom mohli klidně´odpustit, protože tyto debaty už při schvalování podobných zákonů proběhly už v řadě evropských zemí. V nich také existují spolehlivá data, která ukazují, že zákaz nejen nesnížil zisky majitelů restaurací, ba je naopak v mnoha případech zvýšil, protože do restaurací začali více chodit nekuřáci a rodiny s dětmi.

Existují také data, která ukazují, že v zemích, kde se podařilo omezit kouření, poklesl výskyt některých nemocí, které jsou s  kouřením spojeny. Lépe jsou na tom zásluhou zákazu kouření na veřejných místech a v restauračních zařízení  zejména lidé, kteří sice nekouří, ale byli vystavováni tabákovému kouři.

V českém kontextu jsou pikantní zejména argumenty o svobodě. Naši bojovníci za svobodu uznávají totiž vesměs jen svobodu kuřáků kouřit, kde chtějí, a také údajnou svobodu majitelů restauračních zařízení rozhodovat o tom, zda se v „jejich“ zařízení bude kouřit.

O svobodě nekuřáků nebýt vystavován potenciálně smrtícím účinkům tabákového kouře se u nás téměř nediskutuje. A když už ano, pak tak, že přeci mají svobodu do restaurací, kde se kouří, nechodit.

Jenže restaurace, ač soukromě vlastněný podnik, není v pravém slova smyslu soukromé zařízení, kde si majitel může dělat o chce. Už teď existuje řada hygienických nařízení o tom, jak připravovat a skladovat jídlo, či o tom, komu se smí a nesmí nalévat alkohol. Rozhodování o kouření, které je o poznání nebezpečnější, než konzumace několik dní staré omáčky přechovávané v mrazícím boxu, je zatím u nás ponecháno víceméně na majitelích restaurací.

 Zákaz kouření v restauracích i jiných veřejných zařízení je při existenci všech dat o hrozivých dopadech kouření opatření natolik rozumné a logické, že se přímo nabízí, aby různé organizace sledující korupci, mapovaly, jak bude který poslanec při projednávání zákona argumentovat. Může být zejména zajímavé podívat se na náhlé změny v majetkových poměrech těch, kteří budou argumentovat proti zákazu nebo navržený zákon různými způsoby rozmělňovat. Když totiž někdo jedná evidentně proti rozumu, dost často jsou za tím peníze.

Novinky, 30.1.2015