You are here: Home Members redaktor's Home Jak stabilizovat společnost

Jak stabilizovat společnost

Prezident  Miloš Zeman prohlásil v rozhovoru s čínskou televizní stanicí, že do Číny jel nikoliv poučovat o tržním hospodářství, lidských právech, či něčem podobném, ale naopak poučit se jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost.

Abychom panu prezidentovi usnadnili práci s analyzováním jeho důležitých poznatků, shrňme stručně, co dělá z Číny vzor pro všechny, kdo chtějí vytvořit stabilní společnost a zajistit ekonomický růst.  

Prvním předpokladem, jak se zdá, je nepřipustit nic tak otravného a těžkopádného, jako je parlamentní demokracie. Čína tento problém už mnoho desítek let úspěšně řeší tím, že v ní vládne jen jedna strana, která se ze zvyku jmenuje komunistická.

Dalším důležitým rysem čínské stability je tvrdé potírání jakékoliv opozice. V Číně mají svůj vlastní koncept lidských a občanských práv, který dovoluje pružně kohokoliv s jiným názorem zavřít do vězení či přímo zlikvidovat.

Přísně se ale trestají nejen politické zločiny, takže Čína se může pochlubit největším počtem poprav na světě, přičemž , jak upozorňují různé západní instituce, ještě výhodně obchoduje s tělesnými orgány popravených.

I korupci čínské vedení řeší velmi originálně. V podstatě ji toleruje všem, kdo jsou loajální ke straně do té míry, že vědí komu se za podnikatelské úspěchy odvděčit. Jelikož o tom, co je a co není korupce, nerozhodují primárně justiční orgány, ale strana, lze nařčení z korupce též skvěle využít k odstranění případných politických konkurentů, což společnost dále stabilizuje.

Vynikající výsledky má Čína i v omezování přístupu k internetu a v kontrole médií. Zde se má naše nestabilní demokracie opravdu ještě co učit.

Zvyšování ekonomického růstu po čínském vzoru může být poněkud problematičtější. Jen těžko si totiž lze představit, že by Česká republika rychle mohla mít více než miliardu obyvatel, což by jí automaticky  učinilo neobyčejně lukrativní destinací pro trhy hledající nová odbytiště.

Na druhou stranu Čína nabízí i užitečnější ponaučení. Neviditelná ruka trhu se tam nemusí zdržovat vyjednáváním o ekologických, sociálních a pracovně právních standardech s pomalými demokratickými institucemi. Když se má něco nového rychle rozjet, stačí si porozumět s příslušnými komunistickými byrokraty.

Inovativní je pak Čína zejména v nakládání s pracovní silou, která, jak známo, je na zhýčkaném Západě drahá a pomateně trvá na udržení sociálního státu. Jako správná komunistická země se Čína tedy neobtěžuje se sociálními právy, pracovně-právními standardy, bezpečností práce nebo universálním důchodovým systémem. Když si někdo příliš stěžuje, může být společnosti užitečný v pracovních táborech.

Čína se také nezdržuje s dalšími otravnými věcmi, jako jsou autorská a patentová práva. Když se čínským podnikatelům něco líbí, zkopírují to a masově vyrobí.  

To vše vytváří skvělé podmínky pro stabilní společnost s vysokým ekonomickým růstem. Proti takovému ideálnímu stavu se nerozumně mohou bouřit jen v enklávách, kde byli příliš dlouho vystaveni iluzím o dnes již překonané  liberální demokracii, jako je tomu v Hongkongu, nebo nábožensko-idealistickým bludům, jako je tomu v Tibetu. Ale i s tím si stabilní společnost, jakou Čína je, jistě poradí.

Právo, 1.11.2014