You are here: Home Members redaktor's Home Jak využít migračního příměří

Jak využít migračního příměří

V podobě dohod mezi Evropskou unií a Tureckem, jakož i v podobě jednostranného uzavření hranic zeměmi na Balkáně, se uprchlická krize dostala do fáze, kterou bychom v případě válečného konfliktu popsali jako křehké příměří. Pašerácké gangy mohou sice najít nové trasy a dohody s Tureckem nemusejí nakonec  úplně fungovat, ale EU, zdá se,  má za sebou „horkou“ fázi krize, v níž do Evropy, a následně po Evropě, nekontrolovatelně proudily statisíce migrantů.

Uprchlíci budou do Evropy přicházet dál, ale zdá se, že to bude proces mnohem organizovanější, v němž se výběr lidí s největším nárokem na přesídlení přenese za evropské hranice, do utečeneckých táborů. Navíc i země, které se staly symbolem bezbřehé „vítací kultury“, nyní nejen začaly důsledně rozlišovat mezi politickými a ekonomickými uprchlíky, ale jsou připraveny počty azylantů výrazně omezit.

Kombinace zatím trvajícího příměří v Sýrii s ruským vojenským stahováním ze Sýrie a s výše zmíněným utěsněním uprchlických tras na Balkáně dává EU šanci, aby se nadechla a hledala dlouhodobější řešení. A poskytuje také šanci všem, kdo se během horké fáze krize nechali unášet emocemi.

Jak politické arény členských států EU, tak média, tak sociální sítě byly zaplaveny přeháněním, strachem a zlobou—a to na obou stranách spektra. Množily se na jedné straně lamentace na téma, jak EU zradila svoje hodnoty--bez toho, že by tento tábor bral v úvahu politické a společenské dopady nekontrolované migrace. Na straně druhé kvetla otevřená xenofobie, výzvy k opevňování se v národních státech, či apokalyptické předpovědi o blízkém konci EU.

Ukázalo se ovšem, že komplexně provázaná evropská politika nepropadne do chaosu tak snadno, jak se to stalo před oběma světovými válkami. Ano, politický proces na evropské i národní úrovni byl často pomalý a frustrující. Ale EU se svým „typickým“ způsobem nakonec dopracovává k  řešením.

Navíc navzdory mnohým předpovědím o masivním nástupu extrémistů napříč EU v téměř všech evropských zemích dál drží politický střed. Extrémisté sice leckde posílili, ale bude-li současný vývoj směrem k omezení anarchické podoby migrace pokračovat, je otázkou, co zbude z jejich politické agendy. Jisté je, že současná fáze uprchlického  „příměří“ dává všem, kdo se v pohledech na uprchlickou krizi angažovali především skrze emoce, aby situaci v EU hodnotili s chladnější hlavou.

Právo, 22.3.2016