You are here: Home Members redaktor's Home Jaká má být kampaň před krajkými volbami?

Jaká má být kampaň před krajkými volbami?

 Z tábora vládních stran lze v poslední době zaslechnout, že sociální demokracie se podobně jako v roce 2008 pokouší zneužít kampaň před krajskými volbami k jakémusi plebiscitu o vládě. Krajské volby jsou prý volbami, v nichž by se mělo diskutovat o „krajských“ tématech, nikoliv populisticky zneužívat témata, která emocionálně rezonují celostátně.

 Jako populistické bychom ovšem mohli označit i obviňování ČSSD z populismu ze strany vládního tábora, protože všude na světě ve volbách na všech úrovních využívají politické strany témata, která jsou pro voliče důležitá, a která mají emocionální náboj. Navíc není jasné, co přesně konstituuje v našem případě téma takzvaně „krajské“ a co téma celostátní.

 Kraje v České republice jsou do jisté míry umělými výtvory, které téměř nemají vlastní historickou a kulturní identitu, navíc je jejich agenda stanovena velmi úzce. Když to trochu přeženeme, měly by se starat o silnice nižších tříd, určité typy škol, kulturních památek i zdravotnických zařízení. Přitom i v těchto oblastech jsou závislé do značné míry na „centru“, což je dáno způsobem, jakým se u nás zachází s rozdělováním centrálně ovládaných daňových výnosů.

 Kdyby kraje například mohly samy vybírat daně, více ovlivňovat investiční a zaměstnaneckou politiku na svých územích, a obecně se starat o širší okruh záležitostí, než je tomu dnes, bylo by přirozené, že se kampaň zaměří více právě na krajskou tématiku, protože krajské samosprávy by mohly mnohem více ovlivnit, jakým místem k životu je právě jejich kraj.

 Není tomu tak, a je tedy zcela logické, že se krajské volby opakovaně stávají referendy o vládách, které právě vládnou, protože v konečném součtu má centrální vláda na kvalitu života v krajích nepoměrně větší vliv než krajské samosprávy. Česká republika není žádnou výjimkou ani v tom, že se nakonec opozice snaží s vládou vypořádat s pomocí zjednodušujících zkratek, jakou je v současnosti boj proti církevním restitucím, nebo jakou byly v roce 2008 poplatky u lékaře.

 Není přitom pravda, jak se občas tvrdí, že církevní restituce nebo poplatky u lékaře jsou jakýmisi celostátními tématy, která do kampaně před krajskými volbami nepatří. Jak zdražení lékařské péče, tak restituce zcela konkrétně ovlivňují životy lidí tam, kde žijí. Tvrdit, že diskuse o těchto tématech patří do kampaně před celostátní volby jenom proto, že o nich rozhoduje centrální vláda, je ošidné.

Právě proto, že centrální vláda a parlament také de facto kontrolují, kolik peněz na svůj provoz kraje dostanou, je například rozhodnutí vrátit církvím majetek v hodnotě desítek miliard korun zároveň rozhodnutím, že peníze vyplacené z našich daní v restitucích církvím nemohou být nabídnuty například krajům na zlepšení otřesného stavu silnic nebo na zlepšení úrovně škol zřizovaných kraji.

 Volání po krajských tématech a věcné diskusi nad nimi je hezké, a Česká televize se bude ve svých krajských speciálech jistě opět snažit vytvářet zdání, že rozhodnou nebo by měla rozhodovat krajská témata, jenže by si mohla ušetřit práci. Rozhodne opět především postoj voličů k centrální vládě. A pokud levicová opozice kraje opět ovládne, bude to, ať se někomu líbí nebo ne, referendum o vládě.

Právo, 11.8.2012