You are here: Home Members redaktor's Home Jaké dopady bude mít brexit na EU

Jaké dopady bude mít brexit na EU

Dopady rozhodnutí britských voličů odejít z Evropské unie na EU budou v nemalé míře záviset i na tom, jaké dopady bude mít brexit na samotnou Velkou Británii. Pokud způsobí na ostrovech politický chaos a ekonomický úpadek, bude si jakákoliv země na kontinentu dobře rozmýšlet, zda se vydat britskou cestou.

Povzbuzení pro euroskeptiky v zemích kontinentální Evropy, který mnozí v případě brexitu předvídají, bude ale narážet i na další limity. Velká Británie byla z historických důvodů i kvůli svému ostrovnímu statusu vždy jednou nohou v EU, zatímco tou druhou v ní tak úplně nebyla. Se zbytkem EU nebyly spojena ani společnou měnou, ani Schengenem.

Nezdá se tedy, že se britské rozhodnutí dá snadno replikovat na kontinentu. Aby se spustil některými analytiky předvídaný dominový efekt, který by po brexitu začal EU rozkládat, bylo by zapotřebí, aby britský příklad následovala jedna z velkých kontinentálních zemí---zejména Francie nebo Německo. Síla euroskeptických hnutí v těchto zemí bude ovšem dost záviset nejen na dalším vývoji migrační krize, ale i na již zmíněných dopadech brexitu na Velkou Británii.

Navíc v obou největších zemích kontinentální EU má jeden silný proud kritiky EU kořeny nikoliv v odporu proti větší evropské integraci, ale v nespokojenosti s malým tempem integrace, a tím i s malou akceschopností EU. Brexit tedy může být za jistých okolností nikoliv začátkem konce EU, ale naopak novým začátkem pro další integraci.

Na druhou stranu, proběhne-li brexit politicky poměrně hladce a bez větších ekonomických dopadů na Velkou Británii, může to spíše povzbudit euroskeptické nálady na kontinentu. Hodně bude přitom záležet na reakci lídrů EU v příštích dnech.

Ti mají vskutku nyní příležitost EU učinit akceschopnější. Mohou se pustit i do některých reforem, které právě ostrovní království nechtělo připustit, jako je daň na finanční transakce pro bankovní sektor. Pokud naopak budou reagovat nerozhodně, protože brexit údajně ukazuje, že je třeba další evropskou integraci pozastavit, nahrají euroskeptickým silám.

Pokud jde o menší země střední Evropy, ty se nyní vůči Bruselu zřejmě ocitnou v ještě větší defenzívě, než už byly. Jakmile si Německo a Francie nad Velkou Británií takříkajíc umyjí ruce, budou zřejmě mít mnohem méně pochopení pro středoevropské odmítání některých iniciativ Bruselu. Riziko, že se kontinentální EU rozdělí na tvrdé integrační jádro a zbytek, nikdy nebylo tak vysoké jako nyní.

Novinky, 24.6.2016