You are here: Home Members redaktor's Home Jaké je také poselství Vánoc

Jaké je také poselství Vánoc

V převážně sekulárním Česku jsou Vánoce většinově pojímány jako jakási Pohádka, která nás na čas vytrhne z běhu věcí. Je proto symbolické, že i Štědrému večeru u nás vévodí pohádka, na níž se každoročně dívají milióny lidí, přičemž většinu diváků tvoří dospělí.

V pohádce, jak známo, vše pokaždé dobře končí. Pokud se v ní vyskytuje čert, je to v té české obvykle trouba, kterého se netřeba bát, neboť si ho český Honza nebo Mařenka snadno ochočí. O této české tendenci relativizovat zlo, a tím ho vytěsňovat, by asi mohli leccos zajímavého říct psychologové. Stejně jako naopak o cimrmanovské tendenci nebrat příliš vážně ani kladné hrdiny a velké osobnosti.

Ve většině křesťanského světa se ale Vánoce pojí právě s takovou osobností—Ježíšem Nazaretským. A možná by i mnohým z těch, kdo u nás Vánoce chápou především jako chvilkovou pohádkovou pohodu bez náboženského přesahu, z níž se po svátcích vracíme do třeskuté reality,  prospělo, kdyby se alespoň na chvíli s Ježíšem konfrontovali, protože jedno z mnoha poselství Vánoc spočívá i v tom, kým byl v novozákonních vyprávěních jako člověk.

 Zjistili by, že by dnes byl nejspíš považován za disidenta, protože rozhodně nepatřil k většině, za což ostatně nakonec zaplatil životem. A že tedy ohánění se jakousi pasivní přináležitostí k názorové, etnické nebo i národní většině nemusí být za každých okolností v souladu s jeho odkazem.

 Zjistili by, že existuje podstatný rozdíl mezi „lídrem“, kterého lidé následují kvůli jeho přirozené morální autoritě, a všemožnými politickými vůdci dneška, kteří se tak rádi bez jakýchkoliv morálních kritérií ohánějí  již zmíněnou „většinou“, „lidem“ nebo „národem“, za něž prý mluvili a mluví.

 Ani sousloví „pravda  láska“ nevzniklo až v hlavách těch českých politiků, kterým se pro jejich idealismus dnes leckdo vysmívá. A kdo by chtěl vědět, kde by stál Ježíš v dnešní uprchlické krizi, může si přečíst příběh o milosrdném Samaritánovi.

Ježíš, s jehož narozením se Vánoce pojí, je prostě i dnes dost nepohodlná postava. A konfrontace s tím, co představoval, je i dnes užitečným testem.

 Dokonce i těm mezi námi, kdo nevěří v Boha, anebo nevěří zrovna v toho novozákonního, nabízí možnost měřit se s hodnotami, které dodnes dávají dost dobrou odpověď na otázku, zda jsou dobrými lidmi, a zda jejich srdce nejsou příliš okoralá--ovládaná touhou po vlastním prospěchu, blahobytu a bezpečí ve světě, v němž většina lidí blahobyt a bezpečí nezná.

Právo, 23.12.2015