You are here: Home Members redaktor's Home Kardinál Duka opět míří vedle

Kardinál Duka opět míří vedle

Kardinál Dominik Duka během mše u příležitosti Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi prohlásil, že volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. Jen tak podle jeho slov nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin.

O tom, o jakou „umlčovanou“ většinu jde, a které menšiny měl Duka na mysli, můžeme jen spekulovat, neboť svá tajnosnubná tvrzení nerozvedl.  Stejně tak nám nezbývá než spekulovat o tom, v čem konkrétně „rozmary některých menšin“ u nás manipulují většinu. A také o tom, jak a v čem je většina „umlčována.“

Pokud měl konzervativní kardinál na mysli kupříkladu menšiny sexuální, většina české společnosti se k nim staví velmi liberálně, jak ukazují průzkumy veřejného mínění. Kardinál tedy asi nemyslel, že by se měl ve volbách prosadit názor této „mlčící“ většiny.

I politické strany, které sdílejí v této oblasti jeho konzervativní postoje, jsou u nás spíše v menšině. Kdyby nebyli ve vládě jako nejmenší koaliční strana lidovci, kteří svými postoji bránili prosazování liberálnějších pohledů na gaye a lesby, možná by u nás už byly sňatky homosexuálů plně legalizované.

Stejně konzervativní je kardinál ve věci přijímání migrantů. V tomto případě s ním většina společnosti naopak jistě souhlasí, takže není jasné, v čem by volby měly pomoci. Vždyť většina politických stran, včetně těch vládních, se tomuto většinovému odporu společnosti proti přijímání migrantů, včetně uprchlíků, přizpůsobila. Není známo, že by nějaká menšina, ať už politická nebo jiná, dokázala u nás většinu v této věci „zmanipulovat“ natolik, že by tato většina (a spolu s ní Česká republika) otevřela migrantům náruč způsobem, kterým se to děje na západ od nás.

Kardinál dozajista neměl při svých tajemných slovech o manipulaci většiny menšinou na mysli církevní restituce. Většina společnosti byla proti restitucím, a schválit se je podařilo proti vůli většiny společnosti nejtěsnější možnou politickou většinou—a to i s troškou parlamentní manipulace. Kardinál tedy asi nemyslel, že by většina společnosti měla získat v této otázce politický hlas, který odpovídá míře nesouhlasu s restitucemi.

Jak už zaznělo v reakci na kardinálův projev na sociálních sítích, výraznou menšinou je v české společnosti i samotná katolická církev. Přesto se často chová, jako by reprezentovala celou společnost, nebo její naprostou většinu. Sám kardinál Duka má v médiích hlas naprosto neúměrný velikosti katolické menšiny. Je to manipulace?

Mnozí si ještě vzpomenou, že když na jaře 2013 protestovaly desetitisíce odborářů proti škrtům a politice Nečasovy vlády (což byla jen špička ledovce reprezentující v té době průzkumy jasně doloženou většinu společnosti, která byla proti této vládě), Duka v českém mluvil o „ochlokracii“, tedy vládě lůzy. Byl přitom zástupcem výrazné menšiny české společnosti v té době. Šlo o manipulaci?

Obecně lze argumentovat, že pokud jde o manipulaci většiny menšinou, mají se ostatní menšiny ještě hodně od té katolické co učit. Kdyby se zcela naplnila Dukova teze, že volby mají prosadit umlčovanou většinu, možná by jeho církev rázem přestala mít ve společnosti vliv, který je v současnosti dosti neúměrný jejímu skutečnému zastoupení v české populaci.

Novinky, 29.9.2017