You are here: Home Members redaktor's Home Kdy je (ne)vhodné stíhat Andreje Babiše

Kdy je (ne)vhodné stíhat Andreje Babiše

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán a spolu s ním většina prominentních členů hnutí ANO soudí, že načasování policejní žádosti Poslanecké sněmovně o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání je nevhodné. Zaznívají hlasy, že účelem je ovlivnit nadcházející volby.

Leckdo sice může namítnout, že protesty členů ANO není třeba brát vážně, protože se koneckonců jedná o politickou sektu, jejíž existence skončí, pokud bude její guru a vlastník odsouzen. Ba co hůř: „hnutí“ složené z politických akcionářů se může začít rozpadat i proto, že zlomyslným stíháním oslabený šéf nebude schopen obstarat na volebním trhu pro svoji firmu dostatečně tučné volební dividendy.

Vyjděme ale obavám ANO vstříc a pokusme se policii poskytnout jakýsi návod, kdy (ne)zahajovat trestní stíhání.

Jako to nejdůležitější pravidlo předsuňme ale nejprve před závorku, že trestní stíhání pana Babiše se nemá zahajovat vůbec, protože sice „kradnú všeci“, ale pan Babiš zásadně ne. Jeho stíháni je od začátku jasná účelovka, která má tohoto čestného muže vyhnat z Augiášova chléva české politiky jen proto, že si chtěl spolu se svými lidmi vyhrnout rukávy, tvrdě makat, a chlév pěkně vyčistit. Pokud se snad kauza Čapí hnízdo někomu jeví tak, že pan Babiš přeci jen „kradnúl“, je to od počátku omyl, který pan Babiš už snad dostatečně vyvrátil během svého památného projevu při zasedání PS k tzv. kauze Čapí hnízdo. 

Když už ale ta nešťastná policie porušila toto svaté první pravidlo, mělo by nastoupit pravidlo dvě. Politik kalibru pana Babiše se zásadně nemá stíhat před volbami, protože to může ovlivnit výsledek voleb! Anebo i proto, jak nás poučil pan Pelikán, že je to zbytečná práce, protože po volbách bude policie muset žádat o vydání znovu, tentokrát novou Sněmovnu. A pokud v ní bude mít pan Babiš většinu, jak to asi dopadne, pane generále Tuhý? Proč raději nedáte svým policistům pár dní volna?

Prostě proč nenechat pana Babiše v klidu vyhrát, a pak se uvidí? Pokud nebude mít ANO nakonec sněmovní většinu, snad nebude nikdo bránit panu Babišovi přinejmenším v tom, aby jeho hnutí mělo ministra vnitra. Ten si pak bude moci v klidu promluvit se šéfy policie o tom, zda opravdu vědí, co dělají, a ti jistě pochopí, že se mýlili.

Pravidlo tři: trestní stíhání se také zásadně nezahajuje v okamžiku, kdy se sestavuje nová vláda, nebo když nová vláda byla pod vedením politika, kterého by policie ráda stíhala, právě sestavena. Policejní stíhání designovaného premiéra by mohlo velmi nepříznivě ovlivnit sestavování vlády, což je úplně jasná účelovka. Stíhání nově jmenovaného premiéra je pak  účelovka ještě větší. Vždyť jen úplný prosťáček by si nespočítal, že jde o poslední pokus policie ovládané pohůnky bývalé vládní strany zdiskreditovat nového premiéra, což by mohlo vážně ohrozit důvěru veřejnosti v náš demokratický systém.

Pravidlo čtyři zní, že trestní stíhání politika kalibru pana Babiše se nemá zahajovat ani v okamžiku, kdy nová vláda konečně začne makat. Šlo by o účelový pokus zmařit práci na čištění Augiášova chléva v době stodenního hájení, na které má právo každý premiér!

Pravidlo pět vylučuje zahájení trestního stíhání premiéra před jakýmikoliv dalšími volbami, protože by šlo o jasnou účelovku, s cílem ovlivnit takové volby. Jinými slovy: trestní stíhání by se nemělo zahajovat v letech, kdy se konají senátní, komunální nebo krajské volby, popřípadě volby do Evropského parlamentu. A protože se nějaké volby konají každý rok, policie by raději žádné stíhání politiků, jako je pan Babiš, vůbec neměla zahajovat. Je to zjevně zbytečné, účelové, a jen to každému ubírá energii.

V konkrétní české situaci, kdy se prezidentské volby konají tři měsíce po těch sněmovních, je třeba zvážit pravidlo šest. Tedy nezahajovat trestní stíhání až do okamžiku zvolení nového prezidenta. Pokud by byl zvolen třeba ten stávající, mohlo by trestní stíhání probíhat opět úplně zbytečně, protože by „ve své moudrosti, která je nad naše chápání“ mohl zvážit zastavení trestního stíhání, což by asi premiér Babiš v zájmu stability země a její co nejrychlejší přeměny v dobře fungující firmu jen těžko mohl nespolupodepsat.

Novinky, 25.8.2017