You are here: Home Members redaktor's Home Má Maďarsko právo na vlastní politiku?

Má Maďarsko právo na vlastní politiku?

Od kritiků rezoluce Evropského parlamentu, která doporučila Evropské komisi, aby zahájila řízení s Maďarskem pro porušení hodnot Evropské unie, slyšíme, že Maďarsko prý má právo si spravovat svoji zemi, jak chce. Zaznělo to i na shromáždění na podporu Maďarska před maďarskou ambasádou, kterého se zúčastnili i politici—od Tomia Okamury z SPD, přes Jaroslava Foldynu z ČSSD,  až po Václava Klause ml. z ODS.

Tento argument se ale vznáší v jakémsi abstraktním vzduchoprázdnu, protože pomíjí fakt, že Maďarsko je už 14 let dobrovolným členem elitního klubu, který stojí na určitých hodnotách a pravidlech. A evropské smlouvy stanoví, jak postupovat proti zemi, která společná pravidla porušuje.

Samozřejmě, že rozhodnutí o porušení pravidel je do určité míry arbitrární, protože evropské hodnoty jsou ve smlouvách definovány vágně. A samotné zahájení řízení je spíše polickou, nikoliv striktně „ústavně-právní“ akcí. Jenže hlasování, jímž EP doporučil EK zahájit s Maďarskem řízení, je procedura navýsost demokratická, žádný diktát.

Pokud by EK toto řízení zahájila, má Maďarsko navíc právo se bránit. A potrestat ho odnětím hlasovacích práv lze jen v případě, že se na tom shodnou ostatní členské země jednomyslně. Což se téměř jistě nestane, takže se bude postupovat spíše cestou žalob u Evropského soudního dvora a následných případných pokut. I to je ale demokratická procedura.

 Problematický tedy není primárně postup EU, jakkoliv si může někdo stěžovat, že se uplatňuje jiný metr na evropský západ a východ. Jiní mohou ale argumentovat, že tento „dvojí metr“ je do jisté míry pochopitelný, jestliže nové členské země pobírají od evropského západu nemalé dotace.

 Ale hlavně: má-li Maďarsko pocit, že EU zasahuje neoprávněně do jeho záležitostí a ubližuje mu, proč v EU dál zůstává? Myslí si Viktor Orbán vážně, že EU změní k obrazu svému---tedy tak, že by si v ní každá země dělala, co chce, přičemž dál pobírala od těch bohatších dotace?

Orbán by se samozřejmě mohl zeptat Maďarů v referendu, zda by EU neměla jeho země opustit. To ale neudělá. Hrozí totiž, že většina Maďarů by dala v referendu přednost EU před ním.

 Právo. 24.9.2018