You are here: Home Members redaktor's Home Malé a velké cíle zahraniční politiky

Malé a velké cíle zahraniční politiky

Pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček o zahraniční politice nepochybně leccos ví, ale politik, který je zároveň také ministrem vnitra, místopředsedou vlády a předsedou ČSSD, nemůže mít čas věnovat se naplno ani jedné ze svých činností. To se bohužel ukázalo i v Hamáčkově projevu k českým velvyslancům během jejich setkání v Praze.

Jeho jádrem bylo konstatování, že nekontrolovatelná migrace je hrozba, musíme prý i proto omezit války a klimatické změny. Jsou to slova natolik obecná, že by Hamáček mohl rovnou zmínit třeba i roli českých diplomatů v odvracení hrozeb z vesmíru. Navíc není jasné, jak právě čeští diplomaté v zahraničí  mají a mohou tyto „globální“ úkoly plnit.

Začněme nekontrolovatelnou migrací do Evropské unie. To je jistě problém, ale netýká se naprosté většiny českých diplomatů, protože působí v zemích daleko mimo EU, kde má ČR zcela jiné priority. Kupříkladu ekonomickou diplomacii.

Jenže jak upozorňuje Hospodářská komora, prezident a vláda kvůli zmatkům na domácí politické scéně v poslední době nikam nelétají, takže čeští diplomaté jsou hendikepováni ve srovnání s kolegy z jiných zemí. A plnohodnotné obsazení postu ministra zahraničí, které na rozdíl od „omezování válek a klimatických změn“ máme zcela ve své moci, není kvůli politickým hrátkám nejvyšších ústavních činitelů v dohledu.

Hamáček míní, že jedním řešením migrace je pomoc rozvojovým zemím, což dovysvětlil i v  textu „Řešení migrační krize? Klíč je i v pomoci rozvojovým zemím,“ (Právo, 28.8.2018). Jenže jak sám přiznává, pomoc rozvojovým zemím nemůže být sólo politikou ČR, musí se odehrávat v režii celé EU. V ní ale ČR, zdá se, ne vždy ví, kde je její místo a jak být produktivním členem. Takže i v tomto bodě se Hamáčkův projev poněkud míjel s podstatou problému.

Vzletná slova o omezování válek a klimatických změn se dobře poslouchají. Jenže i zde může ČR k něčemu přispět, pouze pokud bude aktivním a solidárním spoluhráčem svých spojenců.

Jinými slovy: mnohem podnětnější by byl projev, který by naznačil, jak ČR hodlá ve vztahu přinejmenším k evropským spojencům změnit svůj dosavadní obraz země, která ne vždy dokáže v rámci nadnárodních organizací pracovat produktivně a solidárně, a jejíž zahraniční politika se kvůli domácím zmatkům utápí už delší dobu v mlze.

Právo, 29.8.2018