You are here: Home Members redaktor's Home Miloš Zeman je prý árijec

Miloš Zeman je prý árijec

Prezident Miloš Zeman ohlašoval před svým projevem v izraelském parlamentu menší provokaci, která se  ovšem nekonala, protože názorem, že by se česká ambasáda měla přestěhovat do Jeruzaléma, nikoho nepřekvapil. A nikoho příliš nepřekvapil ani názorem, že nevěří v palestinský stát.

O to více všechny přítomné ohromil na česko-izraelském podnikatelském fóru, kde podle přepisu zveřejněném na stránkách Hradu nejprve prohlásil: „jsem Žid“.

A snad aby nikdo nezůstal na pochybách, koho, že to parafrázuje, dodal: „Je to v podstatě parafráze výroku (amerického prezidenta Johna) Kennedyho ,Ich bin ein Berliner'. Jsem sice árijec, alespoň se tak domnívám, ale býti Židem znamená sdílet úctu ke statečnému národu.“

Zeman se považuje za vzdělaného muže, přičemž rád označuje ty, kdo mu oponují, za blbce či idioty. Jeho poradci by mu ale snad mohli poradit, aby se zdržel výroků, které jsou občas prostě...ehm, blbé. A to zejména při zahraničních cestách, když už zásobuje veřejnost nepřesnostmi, výmysly a vulgarismy u nás doma.

Slovo „árijec“ je doslova nabito konotacemi, které činí právě Izrael tím úplně posledním místem, kde by se měl český prezident označovat za árijce. V nacistické ideologii, která, jak známo, převzala teorie „árijství“  vzniklé v 19. století pojem označoval nadřazenou rasu. A to právě zejména v kontrastu k Židům. Nacisté mínili, že právě v německém národě se árijců vyskytuje nejvíc, jelikož má většinově mentální a fyzické kvality, které se  údajně měly s árijskou rasou pojit.

Ve své původní podobě, v Indii, bylo árijství chápáno etnicky původními indoíránskými kmeny, jako kontrast k cizincům,  ale později převážilo jeho chápání coby souboru vlastností, které charakterizují členy určitých společenských  kast, k nimž patřili brahmáni, kšatrijovi a vaišjové. Za „arijské“ charakteristiky byla považována ušlechtilost, kultivovanost a nadřazování duchovna materiálním požitkům.

Zatímco o původním chápání „árijství“ vedou historici a antropologové spory, slovo „árijec“ má v západním světě od porážky nacismu převážně  negativní, ba výbušné konotace.

To, že  se za pravděpodobného árijce označí Miloš Zeman, je pikantní i z jiného důvodu. Zatímco totiž nacisti byli ochotni zahrnout do árijské rasy i příslušníky některých neněmeckých národů a etnik, příslušníky slovanských národů k nim rozhodně neřadili. Ti byli vnímáni jako podřadná rasa, „infikovaná“ židovskými a asijskými vlivy.

No nic. Mohli bychom celou věc přejít s tím, že Miloš Zeman zase jednou jen něco utrousil, aniž by vše domyslel. A dodat, že to koneckonců myslel dobře, neb chtěl přítomným sdělit, jak moc si váží statečného židovského národa, ač sám není Žid. Bohužel mu to opět úplně nevyšlo.

Stejně jako když se před několika lety u příležitosti vzpomínky na osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi nedokázal spokojit s proslovem, který by se týkal meritu věci, a zabrousil k úvaze nad fascinací intelektuálů zhoubnými ideologiemi. A jako příklad uvedl neexistující článek Ferdinanda Peroutky „Hitler je gentleman.“

Novinky, 30.12.2018