You are here: Home Members redaktor's Home Nesnesitelná lehkost populismu

Nesnesitelná lehkost populismu

Ministr vnitra Milan Chovanec prohlásil, že by se nebránil referendu o přijetí uprchlíků Českou republikou podle kvót navržených Evropskou komisí. Podle některých dalších českých politiků by se zase mělo konat referendum o případném zavedení eura u nás.

Nic proti referendům tam, kde dávají smysl, ale s jejich pomocí  nelze rozhodovat o věcech, které už byly kupříkladu rozhodnuty v jiném, řádově důležitějším referendu, nebo o kterých se podle mezinárodních smluv rozhoduje jinak.

Pokud jde o přijetí eura, Česká republika se zavázala ho zavést ve své přístupové smlouvě s Evropskou unií, kterou pak téměř 80 procent obyvatel schválilo v referendu o vstupu. V referendu o euru  bychom tak nanejvýš mohli hlasovat o tom, zda už nastal čas ho zavést, jenže takové hlasování by bylo jen výrazem naprostého alibismu zvolených politiků.

To oni mají na zavedení eura pracovat a snažit se splnit jasně stanovené podmínky—tzv. maastrichtská kritéria—pro jeho přijetí. Pokud je naše země plní, neměla by se o přijetí eura vůbec vést další diskuse. Kdyby se skutečně mělo hlasovat o tom, zda vůbec zavést euro, v podstatě by to bylo hlasování o porušení přístupové smlouvy, a potažmo tedy o našem setrvání v EU.

Pokud jde o Chovancův návrh, ČR spolu se zbytkem EU schválila Lisabonskou smlouvu, která jasně stanoví, že o návrzích EK, jako je ten na zavedení kvót pro distribuci uprchlíků v rámci EU, se rozhoduje tzv. kvalifikovanou většinou v Evropské radě. Návrh je schválen, a stává se pro všechny země EU závazným, pokud ho podpoří 55 procent členských zemí EU, které reprezentují 65 procent obyvatel EU.Samotná EK přitom navrhla kvóty v reakci na hlasování Evropského parlamentu, který ji k zavedení kvót vyzval.

O co by v českém referendu  tedy vlastně šlo? Pokud by jeho výsledek měl vládě napovědět, jak hlasovat v Evropské radě, není ho možné tak rychle zorganizovat. Pokud by mělo rozhodnout o tom, zda  se případně schválenými kvótami řídit, dostala by se ČR kvůli porušení evropských smluv do těžkého konfliktu s EU.

Naši politici se prostě zase jednou bojí ve světle veřejného mínění sami rozhodovat. Řeči o referendech se mohou jevit jako demokratická starost o mínění lidu v závažných otázkách, ale jsou-li naprosto nerealistické, jsou jen populismem.

Právo, 21.5.2015