You are here: Home Members redaktor's Home Odborník na odborníky na Hradě

Odborník na odborníky na Hradě

Prezident Miloš Zeman prohlásil v Hovorech s z Lán, že chce, aby ministerstva řídili lidé s dostatečným odborným zázemím, a může tudíž odmítnout některé ministry navržené budoucím premiérem. Úkolem prezidenta je prý starat se o to, aby zde nebyla nová Karolína Peake.

Ponechme stranou, že Peake nikdy nedostala příležitost ukázat, zda by nebyla náhodou docela dobrou ministryní obrany. Prognostik Zeman takové věci ovšem ví dopředu, takže by prý kupříkladu nejmenoval ministrem obrany Martina Stropnického z hnutí ANO. Toho prý sice respektuje jako herce i bývalého diplomata, ale Stropnický nemá nic společného s ministerstvem obrany. Jako ministra zahraničí nebo kultury by si Zeman Stropnického představit uměl.

Zemanův důraz na odborníky ve vládě, jakož i jeho přesvědčení, že může zasahovat do složení vlády, si zaslouží pozornost.

Tak především: jen při  velmi extenzivní interpretaci ústavy obstojí názor, že je “prezident společně s ministerským předsedou zodpovědný za finální podobu kabinetu”, jak tvrdí Zeman. Ani jeden z jeho předchůdců v úřadě prezidenta po roce 1989 si to nemyslel, neboť ctili skutečnost, že jsme parlamentní demokracií, v níž je hlavou exekutivy premiér a v níž dění v zemi určují výsledky voleb do Sněmovny.

Jisté ovšem je, že zatímco ústava poněkud mlhavě říká, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra, což si lze vyložit i tak, že je jmenovat nemusí, docela jistě neříká, že by měl být prezident jakýmsi strážcem odbornosti ministrů.  Nic takového v ústavě přitom není z dobrých důvodů.

Za prvé, složení vlády je věc politická, a i když se nám tisíckrát nemusí líbit, že daný ministr nemá ve svém resortu odborné zkušenosti, je prostě podstatou parlamentní demokracie, že do vládních funkcí nastupují-- často na základě složitých politických kompromisů--politici, nikoliv experti. Pokud politici zklamou, budou oni i jejich strany potrestáni v příštích volbách.

Za druhé, posuzování odbornosti kandidátů na ministry je sám o sobě druh „odbornosti“. Víme, že je pan prezident učiněným odborníkem na slivovici a tlačenku, a rád nás také poučí, kdo je idiot, ale je také odborníkem na odbornost?

Vždyť jím jmenovaná vláda „odborníků“ se ukázala být především vládou jeho přátel. Zatímco někteří její členové se zapsali do dějin především tím, že bez potřebné politické legitimity hromadně vyhazovali vysoké úředníky na ministerstvech, aby pak spolu se Stranou práv občanů-zemanovci, za niž kandidovali ve volbách, utrpěli zdrcující volební fiasko, premiér Rusnok se už navždy nesmazatelně zapsal do dějin svojí konverzací s minstrem obrany Picekem na téma pohřbu jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely.

„Ty vole, teď ještě zemřel Mandela“, řekl odborník Rusnok odborníkovi Picekovi. „Já se úplně třepu, abych tam nemusel jet,“ dodal.

Odborník Picek zřejmě musel mobilizovat své veškeré intelektuální rezervy, než  odvětil: „Protože voni to dělaj tak do deseti dnů“.

Rusnok zasvěceně dodal: „To je dálka jako prase, to bych tam musel nějakou linkou, nebo něčím“. Picek pohotově nabídl speciál, zřejmě armádní.

Premiér České republiky a  známý ekonomický odborník se pak táže:  „Ty vole, kdo to zaplatí?“  Ministr obrany a odborník na armádu ujišťuje: „Já to zaplatím.“

Nechtěně odposlechnutá konverzace „odborníků“ ve vládě jmenované odborníkem na odborníky Zemanem dále pokračuje podle přepisů takto.

Rusnok: …hele, já doufám, že Miloš je nažhavenej, že chce někam jet a že pojede. Oni doktoři mu budou určitě říkat, ať tam nejede.“                                                                          Picek: Můžeš mi říct, jak vyleze do těch schodů do toho letadla?                                      Rusnok: No, já nevím.                                                                                                                     Picek: Dyť on má problémy se schodama.                                                                                 Jan Fischer (ministr financí): Ještě tam bude nějaký průser, člověče.                              Picek: Hele, nám zrušil cestu do Afghoše dvacatýho a poletí tady?                               Rusnok: Tak si nepoletí, tak je to v prdeli.

 Netřeba dodávat, že se tato konverzace po právu stala hitem ve světových médiích a bude jediným skutečně nehynoucím dědictvím české vlády odborníků, jmenované naším panem prezidentem.

Pan prezident Zeman je prostě obklopen samými odborníky. Především na buranství, zdá se.

 

Možná je škoda, že nemáme funkci jakéhosi „nadprezidenta“, který by po skončení prezidentských voleb rozhodl, zda někdo jako inženýr Miloš Zeman má odborné předpoklady pro výkon funkce prezidenta.