You are here: Home Members redaktor's Home Otázky kolem Amazonu

Otázky kolem Amazonu

Zřejmě definitivní rozhodnutí nadnárodní firmy Amazon neumístit svoje distribuční centrum do Brna, protože místní zastupitelé investici odmítli, vyvolalo řadu reakcí, které nastolují závažné otázky.

Představitelé vlády i Jihomoravského kraje o investici v Brně velmi usilovali. Premiér Bohuslav Sobotka se dokonce vypravil do Brna hned po svém jmenování, aby za projekt loboval. Ministr financí Andrej Babiš rozčileně poukazuje na politikaření zastupitelů z Občanské demokratické strany, kteří projekt dle něho zmařili.

Za neobyčejně silným angažmá vlády i krajské administrativy je perspektiva, že by Amazon by vytvořil v daném distribučním centru a v na něj navázaných firmách až několik tisíc pracovních příležitostí. To je silný argument.

Zároveň se ale v dění okolo této investice vynořuje řada dilemat spjatá s problematickou rolí nadnárodního kapitálu—i ve fungování demokracie. Národní vlády, zdá se, udělají téměř cokoliv, když slyší, že investice velké nadnárodní firmy někde vytvoří nová pracovní místa a přinese nějaké peníze v podobě daní--jakkoliv se pro mnohé tyto investory zároveň hledají způsoby, jak jim placení daní a dalších odvodů ulehčit.

Od vlády, v jejímž čele stojí sociální demokracie, by ale přece jen jeden očekával, že nabídne poněkud komplexnější pohled. Nejde jen o prchavou povahu investic tohoto typu velkých nadnárodních firem, které velkosklad mohou rozmontovat stejně rychle, jako ho smontují.

Jde i o vedlejší náklady podobného projektu. Když už se vláda tolik o tuto investici zasazuje, dalo by se čekat, že nabídne nějakou studii nebo alespoň přehled, z něhož vyplyne, kolik škod způsobí kupříkladu desítky kamiónů denně navíc již beztak přetížené a nekvalitní dálniční i silniční síti u nás.

To samé platí o škodách na životním prostředí, hluku, apod. Je pravděpodobné, že když se vše sečte a odečte, je investice ještě stále ekonomicky výhodná. Ale i zde lze klást otázky. Kupříkladu, zda má Česká republika nějakou vizi toho, co by z ní ekonomicky měly zahraniční investice udělat. Nebo bereme všechno?

Jsme v tom případě smířeni s tím, že dosavadní investice spíše mění zemi v obrovskou montovnu aut a překladiště? Praha a další velká města jsou podél dálnic už teď obklopená velkosklady. Chceme, aby se z nezaměstnaných stávali hromadně skladníci, anebo bychom jim raději měli nabídnout možnost získat jiné dovednosti?

Výše řečené není argumentem proti investici Amazonu. Ta může být ve střednědobém výhledu prospěšná. Jde spíše o to, že se u nás nevede téměř žádná diskuse o smyslu určitého typu zahraničních investic a také o tom, že mnohé nepřinášejí jen užitek, ale také celou řadu vedlejších škodlivých efektů.

 Převládající mantra „pracovních příležitostí“ za každou cenu hodně vypovídá o prioritách levicové ČSSD. Především ta by si měla klást i jiné otázky, které souvisí s kvalitou života i s potenciálně ničivými dopady globálního trhu na národní demokracie. ČSSD ovšem není moderní levicová strana, chová se spíše jako určitý typ odborového hnutí.

Právo,4.4.2014