You are here: Home Members redaktor's Home Padne-li Schengen

Padne-li Schengen

Pokud summit Evropské unie a Turecka 7. března skončí neúspěchem, EU se nejspíš začne zabývat „plánem B“, který už nějakou dobu propaguje visegrádská čtyřka. Tedy plánem na uzavření severní hranice Řecka s Makedonií a Bulharskem.

Jenže už teď tento plán naráží na zuřivý odpor Řecka, které coby členská země EU může svými vety EU v mnoha oblastech de facto paralyzovat. A je také zřejmé, že EU jako celek by s tímto plánem souhlasila jen pod podmínkou, že Řecku, kde by se mohly hromadit statisíce uprchlíků, bude poskytnuta velkorysá pomoc.

Pokud by to byla pomoc jen ekonomická a logistická, země Visegrádu, které plán B vymyslely, by s tím neměly problém. Jenže je téměř jisté, že na stole bude v rámci takové pomoci Řecku i nějaké nové schéma na distribuci politických uprchlíků nahromaděných v Řecku do ostatních zemí EU. A právě na něm může plán B kromě jiného ztroskotat.

Scénář, v němž nastoupí živelné uzavírání národních hranic členskými zeměmi EU, anebo celoevropské suspendování schengenského projektu, je tedy docela reálný, navíc se už částečně děje. I proto lze jen doufat, že česká vláda diskutuje už teď o tom, co v takovém případě s českou ekonomikou, která je v EU jednou s nejvíce závislých na volném pohybu osob i zboží.

Jisté totiž je, že konec schengenu by znamenal  okamžité velké problémy nejen pro desetitisíce lidí, kteří dnes volně pendlují za prací do Německa a Rakouska, ale také pro ty české vývozce i dovozce, kteří jsou závislí na rychlém doručování výrobků a zboží. S koncem Schengenu by také ČR ztratila „přidanou hodnotu“ pro některé zahraniční investory.

Česká ekonomika momentálně utěšeně roste, ale vláda by měla mít připravena sociální a další opatření pro případ, že tomu tak ve světle možného pádu schengenu brzy být nemusí. Víme, jak chaoticky reagovala Toplánkova vláda na světovou ekonomickou krizi v roce 2008.

Do jisté míry to bylo pochopitelné, protože ji tehdy nikdo nepředvídal. V případě dosti realistického scénáře konce Schengenu a s ním souvisejících ekonomických dopadů, které se dají částečně dopředu odhadnout, by nebylo pro vládu dobrým vysvědčením, kdyby též jen byla ve vleku událostí, pokud k pádu Schengenu opravdu dojde. 

Právo, 27.2.2016