You are here: Home Members redaktor's Home Politická jednání versus zbraně na Ukrajině

Politická jednání versus zbraně na Ukrajině

Podle některých komentátorů a politiků se v současnosti nabízejí jen dvě protikladná řešení konfliktu na Ukrajině: politické, které podporují Německo a Francie, nebo vojenské, které prý v podobě dodávek zbraní Ukrajině podporují zejména američtí republikáni. Ve skutečnosti nemůže být stabilním řešením ani jeden ze dvou extrémů, ale jen jejich rovnováha.

Ti, kdo mluví o čistě politickém řešení skrze vyjednávání západních mocností a Ukrajiny s Ruskem, by měli říct, jak si takové řešení představují. Má to být dlouhodobé zmrazení současného stavu, v němž si už Rusko ulouplo kus území Ukrajiny, přičemž se Ukrajina na jedné straně zaváže, že nebude o ztracená území vojensky bojovat a umožní jim autonomii, zatímco Rusko a jím kontrolovaní povstalci se zaváží, že se zdrží dalších teritoriálních výbojů?

Takové řešení by po dlouhých bojích leckdo bral, protože dobytá území na Krymu a východě Ukrajiny jsou pro Ukrajinu tak jako tak nejspíš nenávratně ztracena. Jenže jen těžko může být stabilní, pokud Ukrajina zůstane vojensky slabá.

Kdo jinak zaručí, že i když se Ukrajina zdrží na základě politické dohody pokusů dobýt zpět východ Ukrajiny a Krym, nerozhoří se po nějaké době boje jinde, tentokrát třeba na severním pobřeží Azovského moře, jehož obsazení by Rusku zajistilo pozemní koridor ke Krymu?

Američtí politici, kteří tlačí na prezidenta Baracka Obamu, aby Ukrajinu vyzbrojil moderními zbraněmi, a aby USA spolu s dalšími západními mocnostmi pomohly vycvičit ukrajinskou armádu, nevolají po tom, aby Ukrajina dobývala zpět ztracená území, ale aby měla schopnost zastavit případnou další agresi. Dokud toho schopná nebude, bude každé politické urovnání jen kusem papíru, jehož porušení ruská propaganda svým občanům hravě zdůvodní, a které Západ bude schopen potrestat nanejvýš jen dalšími sankcemi.

Potřebná míra odstrašení Ruska je také předpokladem k ekonomické stabilizaci Ukrajiny. Západní firmy jen těžko budou na Ukrajině masivně investovat, pokud nebudou mít potřebnou dávku jistoty, že i po případném politickém souhlasu Ukrajiny s víceméně „odepsáním“ území ukořistěných Ruskem a rebely se konflikt nerozhoří jinde.

To samé platí o tezích některých západních komentátorů, kteří navrhují, aby Ukrajina opevnila svoje hranice s Ruskem i s územími dobytými rebely, a aby Západ následně zorganizoval pro Ukrajinu jakýsi „Marshallův plán“, který by Ukrajinu ekonomicky pozvedl a učinil žádanou destinací pro investory. To ovšem vyžaduje schopnost takové hranice bránit.

Francie a Německo sice mluví o čistě politickém řešení, ale je otázka, jak moc mu samy věří, pokud ho Ukrajina nebude schopná i případně vojensky bránit. Naneštěstí pro Ukrajinu dobře vědí, že by musely být na hlavu padlé, kdyby investovaly do Ukrajiny desítky miliard dolarů v situaci, kdy Rusko bude zdržovat od další agrese jen politicky vyjednaný kus papíru.

Právo, 9.4.2015