You are here: Home Members redaktor's Home Politické mosty odnikud nikam

Politické mosty odnikud nikam

Kauza Libeňského mostu je dalším z mnoha příkladů toho, jak česká politika nedokáže dělat zásadní rozhodnutí a komunikovat o nich. A evidentně nezáleží na tom, zda politiku dělá tradiční strana nebo hnutí, které ve dne v noci maká a vše prý zařídí.

Ať už si totiž myslíme o hodnotě mostu, jehož zboření a nahrazení novým odsouhlasili pražští radní, cokoliv, kauza se začíná vyvíjet podobně jako mnoho dalších—tedy směrem k rozhodovací paralýze.

Česko je doslova protkáno nedostavěnými dálnicemi a dalšími infrastrukturními projekty. Řada jiných chátrá, protože státní orgány, kraje či města nebyly schopny udělat potřebná rozhodnutí.

Důvodů je mnoho--od nevypořádaných majetkových poměrů, až po neschopnost státu vykupovat potřebné pozemky, korupci, či prostě strach politiků a úředníků dělat zásadnější rozhodnutí. Důvodem je ale také skutečnost, že po pádu režimu, který se občanů  na svá rozhodnutí bourat a budovat téměř neptal, se kyvadlo přehouplo do druhého extrému.

V něm se „odborníkem“ na daný projekt se schopností blokovat rozhodnutí státu, krajů či municipalit může stát téměř kdokoliv, pokud si založí občanské sdružení. Každý nový projekt je tak napaden buď památkáři nebo ekologickými a dalšími sdruženími coby „necitlivý“. Z historie přeci víme, že každá změna je jen k horšímu.

Politika tak zatím nebyla schopná přetavit ekonomickou úspěšnost země, poháněnou soukromým sektorem, do přestavby zastaralé infrastruktury a architektonicky významných děl. Leccos se daří opravit a zvelebit, ale přibývá málo nového, odvážného. Zato toho hodně chátrá.

Když se před několika lety rozvířila debata o stavbě knihovny navržené světoznámým architektem Janem Kaplickým, k bagrům se chtěl přivazovat i prezident země. Projekt nakonec zašel na úbytě v souboji komisí, úřadů, občanských sdružení i soudů.

Pokud vše půjde podle podobného mustru, i kauza Libeňského mostu utone v záplavě neplodných diskuzí a neschopnosti rozhodnout. Nejpravděpodobnější je, že údajně historicky cenná památka zůstane nepoužitelná k tomu, k čemu má sloužit, tedy k dopravě, a změní se v další politický most odnikud nikam.

Právo, 30.4.2018