You are here: Home Members redaktor's Home Pravomoce Hradu? Změnit!

Pravomoce Hradu? Změnit!

Ústavní experti i politologové často zdůrazňují, že se Ústava nemá měnit účelově, tedy jen v reakci na nějaký konkrétní politický vývoj či jednání konkrétního politika. S tím lze obecně souhlasit. Ale lze také oponovat.

Má-li Ústava nějaké závažné nedostatky, obvykle se totiž projeví teprve v okamžicích krizí nebo skrze svévolné jednání nějakého ústavního činitele.  Máme to nechat být s tím, že se jednalo o jednorázový exces, či sérii excesů, a příště to už bude lepší?

Jestliže kupříkladu prezident Miloš Zeman využíval vágnosti Ústavy k tomu, aby neúměrně prodlužoval jmenování nové vlády po loňských předčasných volbách, a ještě před tím vyšachoval ze hry parlamentní strany s pomocí svojí vlády odborníků, nemáme do Ústavy zasahovat jenom proto, že snahu o korekci s pomocí ústavního dodatku bude leckdo kritizovat jako „účelovou“?

Je jistě pravda, že Ústavou nelze předepsat vše. Na druhou stranu, je-li zřejmé, že někteří ústavní činitelé vágní ustanovení Ústavy zneužívají, proč věřit tomu, že s tím nakonec oni i jejich následovníci přestanou jenom proto, že snad pochopí, že vágně byla určitá ustanovení napsána s předpokladem, že budou ctít nepsaná pravidla hry?

Zeman navíc otevřeně tvrdí, že ústavní zvyklosti jsou „idiotské“. Dělá údajně jen to, co je v Ústavě napsáno. Evidentně si přitom vykládá to, co tam je napsáno, jinak, než jak to mínili tvůrci Ústavy, což umožňuje právě vágnost některých ustanovení.

Je-li tedy Ústava  napsána tak, že si ji prezident může vykládat po svém a ještě se vysmívat jakýmsi prý „idiotským zvyklostem“, není vůbec účelové, když Parlament Ústavu v této oblasti zpřesní. Tvrzení ústavních puristů, že prezidenta není možné tak jako tak trestat, když nebude lhůty dodržovat, neobstojí. Prezidenta totiž není třeba trestat.

Stačí do Ústavy jen napsat, že když kupříkladu svého práva jmenovat premiéra či vládu nevyužije v Ústavou stanovené lhůtě, přejde toto jeho právo automaticky na jiného ústavního činitele či instituci. To je také smysl ústavní změny, kterou navrhl pro postup při jmenování vlády premiér Bohuslav Sobotka, a kterou se teď zabývá vládní koalice.

 Prezident Zeman si hořce stěžuje, že ubírat mu pravomoci, když byla role prezidenta přímou volbou de facto posílena, nedává smysl, je prý účelová. Jenže tuto reakci vlády vyvolal svým svévolným postupem jen on sám. Mnohým připadne právě ve světle jeho jednání jako nanejvýš rozumná.

Právo, 22.4.2014