You are here: Home Members redaktor's Home Pro Babiše i Česko se blíží zúčtování

Pro Babiše i Česko se blíží zúčtování

Premiér Andrej Babiš bude muset na konci ledna zareagovat na audit Evropské komise, podle něhož je ve střetu zájmů, protože se dostatečně neodstřihl od svého podnikatelského impéria Agrofert. Česká republika by měla vrátit přinejmenším okolo 280 miliónů korun, při započtení dalších nároků EK ale možná až téměř půl miliardy. Babiš zatím tvrdil, že vracet se nic nebude.

Babišův odbojný postoj ale na EK neudělá zdaleka tak velký dojem, jaký dělají jeho plamenná vyjádření na část českých voličů. Pokud Česká republika odmítne požadovanou částku vrátit, EK ji jednoduše odečte od příští platby evropských dotací.

Tím ale nemusí vše skončit, protože EK také bude chtít na konci ledna, tedy po uplynutí dvou měsíců od doručení auditu, vědět, jak Babiš bude řešit zmíněný konflikt zájmů. Pokud by český premiér s přijatelným řešením nepřišel, mohou následovat další sankce. Česká republika se může samozřejmě v celé věc obrátit na Evropský soudní dvůr, ale žaloba nemá vůči rozhodnutí EK odkladný účinek.

Babiš může mít brzy vedle kauzy Čapí hnízdo další problém i doma. Jelikož dotace jsou vypláceny z českého rozpočtu, a stát teprve později tyto peníze inkasuje zpět z evropských dotací, je otázkou, zda poté, co EK oznámila, že dotace pro Agrofert pozastavuje, není jejich vyplácení z českého rozpočtu protizákonné. TOP 09 se proto už v polovině prosince obrátila na Vrchní státní zastupitelství v Praze, aby prošetřilo, zda vyplácení dotací Agrofertu Státním zemědělským intervenčním fondem i poté, co byl zveřejněn audit EK, není trestným činem.

V prosinci, kdy Státní zemědělský intervenční fond oznámil, že prozatím nebude audit EK zohledňovat a v proplácení dotací Agrofertu bude pokračovat, bylo možné ještě argumentovat, že nic není konečné, protože Česká republika dostala dva měsíce na vyjádření k auditu, od konce ledna budou i z trestně právního hlediska státní úředníci, kteří přijmou rozhodnutí dotace dál vyplácet, jakož i politici, kteří by je takto instruovali, už opravdu na tenkém ledě. 

Před několika navíc unikly do médií také zprávy, že i podle druhého auditu EK, který se tentokrát týká zemědělských dotací, nemá Agrofert nárok ani na vyplácení zemědělských dotací. Peníze, o které jde v prvním auditu se týkají strukturálních a investičních fondů. Ztráta zemědělských dotací by ovšem byla pro Agrofert, jehož podnikání na tyto dotace spoléhá, zásadním problémem.

Babišova reakce na druhý audit byla stejně odmítavá jako v případě toho prvního, jenže i zde budou bruselské mlýny mlít sice pomalu ale neúprosně. Pokud nebude chtít riskovat, že vážně poškodí podnikatelské impérium, které téměř 30 let budoval, bude Babiš muset něco udělat.  A nemá přitom příliš mnoho možností. Buď se skutečně zbaví Agrofertu, anebo odejde z politiky. Případné snahy vše oddalovat a uhrát něco mezi oběma řešeními mohou Českou republiku přijít na nemalé peníze.

Jisté je, že jakmile audity EK vejdou takříkajíc definitivně v platnost, budou případné snahy jejich závěry obejít, a kupříkladu pokračovat v proplácení dotací pro Agrofert z českého rozpočtu, už námětem pro trestní stíhání. Premiér má ještě zhruba tři týdny, aby si svoji další strategii důkladně promyslel.

 Novinky, 10.1.2020