You are here: Home Members redaktor's Home Proč je den české státnosti v režii církve?

Proč je den české státnosti v režii církve?

nešťastné, že den české státnosti, který se již několik let slaví v den výročí úmrtí svatého Václava, zatím našel svoje nejviditelnější a nejslyšitelnější vyjádření v podobě národní pouti do Staré Boleslavi. Hlavním řečníkem v tento den tak není jeden z nejvyšších státních představitelů, ale katolický kardinál.

Svátek je sice spojen s postavou katolického světce, ale už název státního svátku napovídá, že oslavám by měla dominovat nikoliv katolická interpretace svátku, ale idea a historie české státnosti. A Václav je připomínán nejen jako symbol rozmachu křesťanství u nás, ale právě také rodící se české státnosti.

Je samozřejmě v pořádku, že křesťanská dimenze Václavova působení je připomínána i v podobě katolické pouti. Není ale jasné, proč politici připouštějí, aby v podobě této pouti v režii katolické církve vrcholily i oslavy české státnosti, a hlavní slovo tak měl katolický kardinál.

Český stát patří všem, není to vlastnictví jedné církve. Je-li  přitom kardinál a primas český v jedné osobě zároveň dogmatickým politickým i katolickým konzervativcem, oslovují jeho projevy tak nanejvýš stejně smýšlející skupiny v církvi a v nenáboženských částech veřejnosti.

Ukázal to i tentokrát. Ač je představitelem jen jedné náboženské menšiny, pasoval se do role mluvčího prý „umlčované většiny“, která se ve volbách musí prosadit proti „rozmarům menšin.“ Konkrétně pak byla řeč třeba o „zhoubě genderových teorií“.

Zdá se, že svátky, během nichž se nějak připomíná česká státnost, zatím moc slavit neumíme. Prezidenti si do značné míry zprivatizovali oslavy 28. října, kdy jsou vrcholem programu s nikým nekonzultované, často politicky účelové projevy hlavy států a udělování státních vyznamenání podle subjektivního klíče v režii prezidenta.

Den české státnosti si pro změnu stát nechal vyvlastnit katolickou církví, která u nás nejenže nereprezentuje většinu společnosti, ale je také o poznání konzervativnější než většina společnosti. Není přitom známo, že „den české státnosti“ byl spolu s obrovitým majetkem předmětem církevních restitucí.

Právo, 30.9.2017