You are here: Home Members redaktor's Home Proč jsou Češi euroskeptičtí?

Proč jsou Češi euroskeptičtí?

V nedávném průzkumu Eurobarometru odpovídali respondenti v každé členské zemi Evropské unie, mezi jinými, i na jednoduchou otázku: Jste rádi či neradi, že žijete v EU, popřípadě nevíte?

Česko se s 58 procenty respondentů, kteří odpověděli, že žijí v EU rádi, umístilo v rámci EU druhé od konce-- procentní bod před Maďarskem. A našich 36 procent respondentů, kteří jsou v EU neradi, je dokonce číslo v EU nejvyšší! Poměr proevropsky a protievropsky naladěných občanů--58:36—činí z ČR nejvíce euroskeptickou zemi EU.

Pro srovnání: nejvíce proevropská země, Lucembursko, vykazuje poměr 97:1. Země, v nichž se konaly důležité volby, hrozící nástupem extrémistů, vykazují následující poměry: Nizozemsko, 92:6, Německo 88:6, Francie 81:13.

Český negativismus vůči EU je svého druhu záhada. Více než 80 procent našeho exportu jde do zemí EU. Současný ekonomický růst i rekordně nízká nezaměstnanost s tím přímo souvisí. Náš čistý příjem v dotacích z EU od roku 2004 do teď činí 656 miliard korun!

České postoje nelze vysvětlit ani různými problémy EU v posledních letech, protože těm čelily všechny členské země. Dokonce i „oběti“ krize eurozóny--Řecko a Itálie--jsou k EU vstřícnější než ČR. A vysvětelním nejsou ani specifika Visegrádu, jako je strach z migrace, protože poměr proevropských a protievropských sil v Polsku je 83:9 a na Slovensku 78:13.

Příčiny je tedy zřejmě třeba hledat doma—v historicky podmíněných problémech s národní identitou „nesamozřejmého národa“  a v tragické slabosti českých politických elit. Stačí se ohlédnout za volební kampaní před sněmovními volbami. Evropská témata v nich hrála okrajovou roli i v situaci, kdy se v EU vážně mluví o projektu dvourychlostní unie.

V zemi, která je vzhledem ke struktuře svého hospodářství na EU existenčně závislá, se téměř nenašla strana, která by naše členství a aktivní účast v další evropské integraci aktivně hájila. Evropská politika vítězného hnutí ANO je po volbách stejnou záhadou, jako byla před volbami. A prezident země sice říká, že je proevropský, ale nezmešká jedinou příležitost si do „neschopné“ EU kopnout--jako jeho předchůdce.

Rostoucí rozpor mezi naší reálnou ekonomickou provázaností s EU na jedné straně a euroskeptickým brbláním většiny politických sil na straně druhé, je ovšem potenciálně riskantní jev. Může se nám eventuálně vymstít, i ekonomicky. Zatím to politiky, zdá se, příliš nevzrušuje.

Právo, 30.11.2017