You are here: Home Members redaktor's Home Proč nacionalismus uspěl v anglosaských zemích

Proč nacionalismus uspěl v anglosaských zemích

Vítězství příznivců brexitu ve Velké Británii a Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách nebyla zatím následována vítězstvími nacionalistů či pravicových populistů v západní části evropského kontinentu, jak se ukázalo v rakouských rezidentských volbách a v nizozemských parlamentních volbách.  

Důvodů, proč se země v západní části evropského kontinentu zatím dokázaly vyhnout tomu, aby i v nich zvítězila vlna nacionalistického populismu, která se se všude na Západě zvedá v reakci na matoucí výzvy globalizace, masovou migraci (a v Evropě i na různé nedostatky Evropské unie), je mnoho. Nevystačíme si ale pouze s tvrzením, že voliče v Rakousku a Nizozemsku odradil nakonec od větší podpory nacionalistů chaos, který vytvořilo odhlasování brexitu ve Spojeném království a zvolení Trumpa v USA.

Jednou z příčin rozdílných dopadů strachu, který působí výzvy globalizace v tradičně liberálních anglosaských zemích na jedné straně a v zemích evropského kontinentálního západu na straně druhé, jsou také velmi rozdílné dopady neoliberálních ekonomických praktik.  Ekonomicky tradičně liberální USA i Velka Británie jsou dnes země mnohem více poznamenané sociálními a ekonomickými nerovnostmi než západní Evropa, kde je vítězné tažení neoliberalismu na globální scéně tlumeno silnými sociálními státy.

Žádná západoevropská země nemá ve svém středu tak početné skupiny ekonomicky deprivovaných lidí, kteří byli svými státy ponecháni kvůli slabým sociálním systémům víceméně na holičkách. Velká Británie je v evropském kontextu zemí s daleko největšími sociálními rozdíly, které jsou umocňovány i tradičním „kastovním“ systémem, který v prostředí neoliberálních praktik jen umocňuje rozdíly mezi vítězi a poraženými globalizace.

V USA byly ponechány v situaci, kdy globalizace způsobila odchod celých průmyslových odvětví do levnějších destinací, bez výrazné pomoci státu milióny lidí v dříve průmyslových baštách USA. Ti pak volili Trumpa s jeho antiglobalizační rétorikou a sliby obnovit industriální bázi USA coby svoji poslední naději.

Neoliberály tolik proklínaný sociální stát se v západní Evropě možná nakonec ukáže jako záchrana liberální demokracie. I když se potýká s problémy, má v těchto zemích ještě pořád schopnost ochránit dostatečné množství lidí od propastných sociálních rozdílů a vytvářet tak prostředí, v němž nakonec kritické množství voličů odmítá politický extremismus či radikální řešení.

Právo, 24.3.2017