You are here: Home Members redaktor's Home Šiml, růst a cizinci

Šiml, růst a cizinci

Česká ekonomika zažívá období utěšeného růstu, ale z řad podnikatelských svazů se stále častěji ozývá, že i kvůli nedostatku nejen kvalifikovaných ale i nekvalifikovaných pracovních sil je další růst ohrožen. Leccos by ještě stát mohl řešit větší mobilitou lidí. Jenže zlepšení dopravní infrastruktury je běh na dlouhou trať.

Mnohem rychlejší by bylo umožnit příliv pracovních sil řízenou migraci, jenže navzdory slibům, že se situace brzy zlepší, se stále nic moc neděje. Česká imigrační politika se během let stala jednou z nejméně pružných v Evropě. Dokonce i v situaci, kdy firmám chybí desetitisíce zaměstnanců, které by bylo možné přivézt zemí, jako je Ukrajina, dál vládne byrokratický šiml, opírající se o nepružnou legislativu.

V globalizované ekonomice je to velký nedostatek. Česká ekonomika stojí a padá se zahraničními investicemi mnohem více než vyspělé západní země. Ani po více než čtvrtstoletí od roku 1989 není ještě podnikatelský stav domácí provenience dostatečně silný na to, aby mohl táhnout ekonomiku právě on. Vláda to ví, a láká k nám, seč to jde, nové investice.

Dlouho se to dařilo, ale přehlídku povzbudivých ekonomických ukazatelů za uplynulý rok poněkud kazí zpomalení přílivu zahraničních investic. Není divu v situaci, kdy zahraniční investoři mají stále větší problémy najít nejen kvalifikované, ale i nekvalifikované pracovníky.

Jejich nedostatek přitom nutí firmy, aby zvyšovaly mzdy ve snaze si pracovníky udržet. Což o to, růst mezd je dobrá zpráva pro zaměstnance. A schopnost lidí více utrácet bude nějakou dobu připívat i k růstu HDP. Jenže zdražování práce časem povede k dalšímu poklesu zahraničních investic. Mnozí investoři budou raději nakonec raději investovat v zemích, kde je levněji.

A je zde ještě jeden problém. Představitelé jedné významné ratingové agentury mi nedávno sami otevřeně řekli, že Česko, které je v jejich očích jinak ostrovem relativní stability, začíná mít pověst země nepřátelské k cizincům. A to nejen kvůli nepružné politice řízené migrace, ale i kvůli tomu, že na Západě, odkud většina velkých investorů přichází, je ČR stále více vnímána skrze prizma odmítavých postojů zemí Visegrádu k migraci obecně.

Můžeme se bránit, že tomu tak není, ale žijeme ve světě, kde o mnohém rozhoduje to, jak je ta která země vnímána. Na Západě nás možná neprávem házejí do jednoho pytle se zbytkem Visegrádu. Všímají si ale i našich domácích průzkumů, které ochladnutí postojů k cizincům ukazují.

Což o to, Čechům jistě nemůže nikdo přikazovat, co mají cítit. Jenže ve světě, kdy náš ekonomický blahobyt závisí do značné míry právě na „cizincích“ (jak investorech, tak případně migrantech), to bude mít ekonomické dopady.

Právo, 8.6.2016