You are here: Home Members redaktor's Home Slepice a neviditelná ruka trhu

Slepice a neviditelná ruka trhu

Měli pravdu příznivci našeho nejvýznamnějšího myslitele a prezidenta v jedné osobě, že nezpomalí své myslitelské a pracovní tempo ani v posledním roce prezidentství. Historici tak zaznamenají, že přesně 358 dní před odchodem z funkce se Václav Klaus vyjádřil k dalšímu zcela zásadnímu civilizačně-ekonomicko-politickému problému, když v novinovém článku osvětlil, proč se na českém trhu neodstává vajec.

 Tento zásadní text je pravděpodobně jakousi ochutnávkou toho, čeho se národ od svého předního myslitele může dočkat, až si založí po odchodu z funkce Institut. V břitké analýze nám Václav Klaus sděluje, že nedostatek vajec je způsoben, jak jinak, necitlivými zásahy Evropské unie do fungování trhu.

 Pro ty, co snad neznají všechny detaily skandálu, k němuž se musí vyjadřovat už i hlava českého státu, shrňme fakta. EU před časem nařídila, že klece, v nichž jsou drženy evropské slepice musí být o něco větší, řekli bychom „humánnější“, kdyby ovšem slepice byla člověk. Česká republika pak využila skutečnosti, že polští výrobci vajec prý nadále nutí slepice snášet v nehumánních podmínkách  a omezila dovoz vajec z Polska, jehož vajíčkové importy decimovaly české drůbežárny.  

 A právě zde došlo k čemusi, co by naivnější pozorovatelé mohli považovat za selhání neviditelné ruky trhu, protože české slepice nevyužily nabízené příležitosti, aby začaly snášet více, a díru na trhu rychle zaplnily. Ceny vajec šly dramaticky nahoru.

 Pan prezident moudře vysvětluje, že jakkoliv musíme vzít v potaz pár týdnů trvající mrazy, kdy slepice prostě nenesly, hlavní příčinou je nesmyslná politika zcela levicové EU vůči slepicím, která pokřivuje trh. Kdyby evropské slepice mohly nadále snášet svá vajíčka v klecích, jejichž velikost si určí bez poručníkování eurokratů suverénní státy samy, mohli by si čeští občané dát jedno vajíčko k snídani navíc, i když by bylo pravděpodobně polské.

 Ať tak či onak, je dobře, že zásluhou dalšího myšlenkového výboje Václava Klause, nyní víme, že kalamitu nezpůsobil trh, ale stát, přičemž státy prý máme dokonce už přímo dva: náš český, útulný jako slepičí klec původní velikosti, a dominantní evropský, který se pořád do něčeho míchá.

 Zdá se, že se v neúnavné mysli pana prezidenta rodí po zásadních teoretických výbojích, jakými jsou dnes už proslulé teorie „humanrightismu“, „NGOismu“, „globálního neoteplování“ a „evropeismu“, teorie „egg(o)ismu“. Slovo „egg“ znamená v angličtině „vajíčko“. Písmeno „o“ v závorce pak škádlivě naznačuje, že v tržním prostředí zdeformovaném Unií, mohou i české slepice lehce sklouznout k egoismu a lhostejnosti, takže velké tržní příležitosti nevyužijí k intenzivnějšímu snášení. 

Právo, 15.3.2012