You are here: Home Members redaktor's Home Ti zdraví mladí muži bez rodin

Ti zdraví mladí muži bez rodin

Velká většina migrantů mířících do Evropy jsou mladí zdraví muži bez rodin, tvrdí prezident Miloš Zeman. A ve svém vánočním projevu se opět zeptal, proč tito muži nevezmou do ruky zbraň a nebojují za svobodu země proti Islámskému státu. Jejich útěk prý IS objektivně posiluje.

Pan prezident si prý nedovede představit, že v době, kdy z protektorátu prchali naši mladí muži, prchali proto, aby ve Velké Británii dostávali sociální dávky. Prchali proto, aby bojovali za svobodu své země.

V případě hlavy státu se dá předpokládat, že ví, o čem mluví. I náš pan prezident tedy zřejmě ví, jak a kde by mladí muži prchající ze Sýrie mohli získat zbraně  a výcvik pro boj s IS. Pokud se takové místo nachází někde uvnitř rozvrácené a rozbombardované Sýrie, možná by náš pan prezident mohl zdravým mladým mužům poradit, kdo že jsou konkrétní skupiny, k nimž by se měli přidat. Nebo kde by si měli opatřit zbraně a absolvovat výcvik

Jak známo, naprostá většina uprchlíků ze Sýrie utekla před režimem diktátora Asada, menšina pak před IS. Mají se přidat k Asadově armádě, která ovšem s IS nijak usilovně nebojuje,  anebo spíše k jedné z opozičních skupin, které naopak bojují proti Asadovi, ale které nyní usilovně bombardují ruská letadla coby teroristy?

Nebo mají  spíše prchnout do Iráku a přidat se k irácké armádě, popřípadě ke Kurdům, kteří jediní s IS svádějí pozemní boje? Jenže co si počnou s tím, že kupříkladu syrští mladíci sunitského vyznání by jen těžko hledali místo v Šíity ovládané irácké armádě?

Zdá se prostě, že většina mladých mužů, které by náš pan prezident tak rád viděl se zbraní v ruce v Sýrii, neví jak, s kým a proti komu by v rozvráceném státu měla bojovat. Do Evropy i jinam chtějí proto, že v Sýrii už nevidí žádnou budoucnost.

I proto hodně pokulhává prezidentovo srovnání mladých syrských uprchlíků mužského pohlaví s “našimi mladými muži“, kteří prý prchali do Velké Británie, aby bojovali za svobodu své země. Už proto, že strany „dobra“ a „zla“ byly tehdy přehledně rozděleny.

A to pan prezident nezmiňuje, že mnohem více mladých českých mužů tehdy nikam neuteklo, ale zůstalo v Protektorátu, kde si nejen neopatřili zbraně pro boj s nacisty, ale--chtě nechtě--museli tvrdě pracovat coby nuceně nasazení ku prospěchu německé říše. Byli to zbabělci? A co všichni ti Židé, kteří se prostě jen snažili prchnout z Německa nebo Protektorátu?  Byli i oni zbabělci?

Když už ale pan prezident zmínil mladé české muže, kteří utíkali do Velké Británie, aby bojovali pro nacistům, mohl též zmínit, že nemalou část z nich pak po návratu do téhle „naší“ země, poslal komunistický režim do lágrů.  

Zcela stranou pak ponechal pan prezident otázku, kolik mladých mužů bojovalo se zbraní v ruce proti komunistickému režimu, který v 50. letech mohl na Západě leckdo po právu vnímat jako jakýsi stalinský „chalifát“. A proč se dnes on sám i mnoho dalších z nás staví kriticky  k „bojovníkům“, jako byli bratři Mašínové?

Pan prezident též nezmínil, kolik mladých mužů (ne)bojovalo se zbraní proti sovětským okupačním vojskům v roce 1968. Nebylo zbabělé, že statisíce uprchlíků po invazi raději odešly na Západ, kde před tím, než se tito běženci nějak integrovali, pobírali sociální dávky a další pomoc?

Možná nám všechny tyto otázky pan prezident „naší země“ osvětlí v některém ze svých příštích projevů.

Novinky, 29.12.2015