You are here: Home Members redaktor's Home Ústavní past

Ústavní past

Současné absurdní politické představení, v němž bez jasných časových mantinelů vládne vláda v demisi, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, bychom si mohli ušetřit, kdyby Ústava upravovala režim vzniku nové vlády stejně, jako je tomu v řadě jiných parlamentních demokracií.

V těch vládne až do okamžiku, kdy získá důvěru nového parlamentu, vláda vzešlá z minulých voleb, která získala důvěru parlamentu předešlého. V našem případě by to nyní byla vláda Bohuslava Sobotky.

Podle naší Ústavy se ale nová vláda ujímá úřadu v okamžiku, kdy je jmenována na základě proběhlých voleb prezidentem. A ačkoliv ještě nemá důvěru Sněmovny, může, a vlastně musí, začít vládnout.

Ba co hůř. Jelikož naše Ústava neukládá prezidentovi žádné lhůty, v nichž musí jmenovat vládu další, pokud ta první nezíská důvěru Sněmovny, poskytuje prezidentovi poměrně snadnou cestu k vytvoření de facto „prezidentské vlády“, závislé na něm, nikoliv na Sněmovně.

V současnosti tak u nás vládne vláda v demisi, jejímuž předsedovi dal prezident nejprve neomezený čas na vytvoření vlády nové, aby později zmínil jako o nejzazší hranici červen. Do té doby, pokud prezident termín neposune, nám může vládnout vláda bez důvěry parlamentu, víceméně závislá na prezidentově libovůli.

A jelikož Ústava neupravuje, co taková vláda bez důvěry může nebo nemůže, jsme svědky vlny čistek, v nichž padají hlavy vysokých úředníků, armádních (a možná brzy i policejních) činitelů, ředitelů nemocnic a šéfů státních podniků. To vše s poněkud absurdně znějícím odůvodněním, že tito lidé ztratili důvěru ministrů a premiéra, kteří ovšem sami nemají důvěru PS!

Kdybychom přijali ústavní úpravu, která ponechává ve vedení země vládu, která získala důvěru předešlé Sněmovny až do okamžiku, než důvěru získá vláda nová, ušetřili bychom si nejen výše zmíněné absurdní personální čachry, ale také zbytečné průtahy při sestavování vlády. Kupříkladu Andrej Babiš by se nemohl ujmout vlády, dokud by si nevyjednal většinovou podporu a nezískal důvěru nového parlamentu. Jistě by se snažil o poznání více.

Právo, 3.3.2018