You are here: Home Members redaktor's Home Valná hromada firmy ANOfert

Valná hromada firmy ANOfert

Největším zážitkem z proběhlé valné hromady firmy ANOfert bylo jistě jednomyslné (znovu)zvolení pana Andreje Babiše do funkce generálního manažéra firmy. To, že byl zvolen všemi hlasy přítomných akcionářů, je ovšem vcelku pochopitelné, zvážíme-li, jak malé procento akcií ostatní akcionáři v ANOfertu drží.

Nerozbornou jednotu valná hromada ukázala i při volbě pana Jaroslava Faltýnka, prvního zástupce generálního manažéra, který slíbil, že své povinnosti bude vykonávat stejně pečlivě, jako vykonává všechny další nesčetné manažérské funkce v ANOfertu i mimo něj.

Firma si zvolila i sedmičlenné manažérské vedení. Z původního plánu zvolit osm členů kvůli organizačním nedostatkům sešlo, ale vzhledem k tomu, že o všem podstatném rozhoduje generální manažér firmy, popřípadě dvoučlenné politbyro Babiš-Faltýnek, toto malé selhání bylo správně vyhodnoceno jako nepodstatné. A makat v sedmi jako osm určitě manažéři ANOfertu dokážou.

Ve svém brilantním projevu vysvětlil generální manažér Babiš, proč se ještě nedaří stoprocentně plnit všechny body čtyřletého plánu firmy. Jisté nedostatky se, zdá se, vloudily zejména proto, že ANOfert musí v současnosti spolupracovat proti své vůli s dekadentními politickými uskupeními, jejichž funkcionáři jsou vybíráni ve skutečných volbách a jejichž sjezdy jsou jen trapnými žvanírnami.

Tato uskupení pak přenášejí svoji dekadentní institucionální kulturu do vlády, v níž se pořád chtějí o čemsi dohadovat. Pan Babiš naznačil, že cílem ANOfertu je v příští dvouletce se spolupráce s těmito institucionálními přežitky upadlé liberální demokracie zbavit, a nést tak samojedině plnou odpovědnost za další rozvoj společnosti, státu i firmy.

Valnou hromadu ozdobila i neobyčejná jednota účastníků v odmítání vystoupit s jakýmikoliv diskuzními příspěvky. Vzhledem k dosavadním úspěchům firmy na cestě učinit celou Českou republiku jen svojí politickou divizí, jakož i vzhledem k neobyčejné jasnosti vize nastíněné generálním manažérem, byly ovšem diskuzní příspěvky, jak se mohl každý přesvědčit, zcela zbytečné. Navíc by jen navozovaly dojem žvanírny.

S delším projevem tak vystoupil jen filozof Václav Bělohradský, který už v minulosti oslovil---pokaždé v dané době  s podnětnými myšlenkami--sjezdy v podstatě všech dnes upadlých politických uskupení. Jeho brilantní uvažování nad otázkou, zda je ANOfert vrána nebo vlaštovka, akcionáře firmy, zdá se zaujalo.

Odvážná byla zejména jeho myšlenka, že firma ANOfert  nabízí styl komunikace, který přeskakuje byrokratické modely jednání a navyklé způsoby myšlení v politice, jakkoliv tím někdy ohrožuje dělbu moci. Tento drobný detail, jakož i neoddělování politické, ekonomické a mediální moci, sice v minulosti způsobil jisté kalamity, kterými neblaze proslulo 20. století, ale v případě ANOfertu se prý teprve ukáže, zda nejde spíše o užitečnou vlaštovku v nových postdemokratických poměrech.

Právo, 3.3.2015