You are here: Home Members redaktor's Home Vláda a Charta 77

Vláda a Charta 77

Vláda se přihlásila k odkazu Charty 77. V prohlášení se mimo jiné praví: „Jako vláda České republiky se hlásíme k tradicím dlouholetého zápasu o lidská a občanská práva, o civilizační hodnoty a o demokracii.“

To je jistě v obecné rovině postoj, který by jeden čekal od vlády země, jejíž dnešní demokracii, jakkoliv ne perfektní, podle vlády máme i zásluhou tehdejších signatářů Charty 77, bez jejichž „vytrvalých postojů a utrpení“ bychom podle ní k demokracii dospěli obtíženější cestou.

Přesto zde něco nehraje. Upozornil na to na sociálních sítích Daniel Kroupa, jeden z původních signatářů Charty 77, v podobě řečnické otázky, zda vláda prohlášení Charty 77 vůbec četla.

To totiž kritizovalo kupříkladu fakt, že desítkám tisíc občanů bylo znemožněno pracovat v jejich oboru nebo studovat, protože zastávali jiné názory než ty oficiální. Nebo že byla potlačována svoboda projevu a svobodného přístupu k informacím i jejich šíření.

Jak se toto vše srovnává s dnešní politikou České republiky na poli lidských práv, zejména ve vztahu k zemím, ke jsou lidská práva i dnes porušována způsobem, jaký popisovala Charta 77? Po pravdě řečeno, těžko říct. 

Prezident země raději ve svém jinak jistě oprávněném úsilí rozvíjet ekonomické vztahy s Čínou, v čínské státní televizi mluví o tom, že se do autoritářského režimu přijel učit, jak stabilizovat společnost, než aby připomněl, že je prezidentem země hlásící se k odkazu Charty 77. Což mu velí kriticky připomenout, že v Číně navzdory jejímu velkému pokroku i dnes nemohou tisíce lidí kvůli svým názorům pracovat ve svých oborech, je potlačován svobodný přístup k informacím i jejich šíření, a jsou omezovány i další svobody.

Samotná vláda se pro změnu skrze svoje ministerstvo zahraničí hned po svém nástupu pokoušela distancovat o lidsko-právního dědictví Václava Havla, které pro změnu úzce souviselo s dědictvím Charty 77. A premiér vlády, která se hlásí skrze Chartu 77 „k tradicím dlouholetého zápasu o lidská a občanská práva, o civilizační hodnoty a o demokracii“ podepsal prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů, v němž se distancovali od přijetí Dalajlámy některými ministry vlastní české vlády.

Zdá se prostě, že výročí Charty 77 mělo spíš posloužit k tomu, aby nám vláda jasněji řekla, jakou lidsko-právní politiku vlastně zastává. Když si totiž průměrný občan srovná text Charty 77, k němuž se dnešní vláda hlásí, a výroky i činy některých vládních činitelů, jakož i prezidenta, může být poněkud zmaten.                                                                

Novinky, 13.1.2017