You are here: Home Members redaktor's Home Vláda v Česku uklidila

Vláda v Česku uklidila

Navzdory kritice pravicové opozice, která mnohé kroky současné vlády vykresluje v nejtemnějších barvách, vláda Bohuslava Sobotky dokázala v řadě oblastí udělat z České republiky normálně fungující zemi. Začít lze daňovou politikou.

Lze jistě souhlasit s opozicí, že by daňové zákonodárství mohlo být přehlednější a jednodušší, ale hlavní je, že se v posledních třech letech postupně prosadilo povědomí, že daně se platí. Pomohl nejen jejich důslednější výběr, nebo zřízení speciálních útvarů pro boj s daňovými úniky, jako je Kobra, ale i diskuze okolo opozicí proklínané Elektronické evidence tržeb.

Ta v lecčems potřebuje, ale jejím hlavním pozitivem je, že posílila ve společnosti pocit rovnosti. Dříve se zdálo, že stát má perfektní přehled o výdělcích zaměstnanců i velkých firem, ale malým podnikatelům dovoluje fungovat v právním šeru, v němž mohou skrývat svoje příjmy, a tudíž z nich ani neodvádí daně.

K pocitu, že se u nás pod vedením současné vlády smysluplně „uklízí“ po období ne vždy promyšleného reformního experimentování a ideologických výkladů pojmu „svoboda“ v podání předešlých pravicových vlád, přispěly i kroky, jako je diskuze nad protikuřáckým zákonem, která konečně připomíná diskurz v jiných evropských zemích. Zákon, zdá se, bude schválen.

Řeší se i celá řada dalších věcí, které v dobách poněkud horečného reformního elánu opakovaně zapadaly coby nepodstatné nebo neodpovídající tomu pojetí svobody, které razila pravice. Konečně snad tedy bude přijat zákon o sociálním bydlení, nebo byl přijat zákon o inkluzi hendikepovaných dětí ve školách.

Mnohé tyto kroky sice doprovází, jak to u nás bývá zvykem, opětovné „vynalézání kola“—tedy diskuze, která ve většině západních zemí už dávno proběhla, a ze které bychom se mohli poučit. Nakonec se ale i tato opatření stanou součástí fungování české společnosti a přiblíží nás evropskému normálu.

Ke krokům, které budou mít takový pozitivní dopad, je i novela o konfliktu zájmů, jež nutí podnikatele, kteří se dají na vysokou politiku, aby se zbavili svých firem a vlastnictví médií. Andrej Babiš sice s tímto zákonem zuby nehty bojuje, ale v dlouhodobém výhledu nakonec pročistí kalné vody české politiky.

Sobotkova vláda možná není tou nejlepší z hlediska jakési vnitřní politické hygieny, protože obě tradiční strany si měly už na začátku rozmyslet, zda jít do holportu s miliardářem, který je v tak zřejmém konfliktu zájmů. Vláda ale nakonec celkově ve své misi uspěla. Četné mezinárodní krize, na které musela reagovat, možná poněkud zastřely skutečnost, že v podobě této vlády ČR definitivně vystoupila z transformační éry a začala se chovat jako normální demokratická země, kde jsou základní věci udělány.

Právo, 19.1.2017