You are here: Home Members redaktor's Home Vrbětice jsou fiaskem bezpečnostní politiky

Vrbětice jsou fiaskem bezpečnostní politiky

Když v roce 2014 došlo k explozím v areálu muničního skladu ve Vrběticích, dostala se postupně na veřejnost znepokojivá zjištění. Kupříkladu, že ostrahu areálu, v němž různé firmy skladovaly v desítkách skladů munici a zbraně, zabezpečovala nikoliv přímo armáda, ale organizace zvaná Vojenský technický ústav. Konkrétně jeho odštěpný závod výzbroje a munice Slavičín, jenž byl nejprve příspěvkovou organizací MO ČR a později součástí státního podniku.

Po výbuších v roce 2014 se ukázalo, že se ví dost málo o nejen o firmách, které si sklady pronajímaly, ale i o tom, jaký materiál v nich skladovaly. Neví se to přesně dodnes.

Následně se ukázalo, že stát neměl pro případ katastrofy žádný ucelený plán záchranných prací, ba ani plán, kam nevybuchlý materiál převézt. A dokonce ani přesný plán pro okamžité zabezpečení ostrahy celého areálu tak, aby se z něj nestala jakási samoobsluha pro dobrodruhy obchodujícími se zbraněmi.

Navzdory počátečnímu improvizování byla prý postupem času zajištěna taková ostraha, že se do areálu nemá šanci kromě povolaných orgánů nikdo dostat. Nyní se ale dozvídáme, že tomu tak nebylo.

Policie vyšetřuje zatím celkem pět lidí, kteří vynášeli z areálu střelné zbraně, včetně samopalů a střelného prachu. K dalším případům prý nedošlo. Bohužel to není nijak uklidňující tvrzení ve světle toho, že policie dopadla zmíněné podnikavce, až když se pokoušeli prodat zbraně na černém trhu. Může zaručit, že se pro zbraně do Vrbětic nevypravili úspěšně i jiní?

Sága závažných selhání ve Vrběticích je ve zvláštním kontrastu s „velkými bezpečnostními gesty“ politiků, kterými reagují na uprchlickou krizi a teroristické útoky v západní Evropě. Konají se cvičení a inspekce po zuby ozbrojených vojáků a policistů. Ministr vnitra se rád ukazuje opásán zbraněmi. Jeho ministerstvo tlačí skrze parlament ústavní novelu, která má problematizovat evropskou směrnici o kontrole zbraní.

Nedá se přitom vyloučit, že kvůli bezpečnostnímu šlendriánu ve Vrběticích se už možná dostaly samopaly, další zbraně a munice přes černý trh k až teroristickým skupinám. Jako by šlo jen o menší selhání, vše přitom v médiích vysvětlují převážně policejní důstojnicí.

Politici vesměs mlčí. Až se budou příslušní ministři a další politici opět předvádět s pomocí velkých gest, jak chrání v rozbouřeném světě bezpečí našich občanů a přispívají k větší bezpečnosti i jinde v EU, vzpomeňme si na to.

Právo, 13.9.2017