You are here: Home Members redaktor's Home Vysoké stromy české politiky versus trpaslíci

Vysoké stromy české politiky versus trpaslíci

Prezident Miloš Zeman se hned po jmenování Andreje Babiše novým premiérem pustil zostra do komentátorů, kteří prý píší o všem, ale ničemu nerozumějí. Babiše přirovnal k vysokým stromům, do kterých bije blesk, takže prý má očekávat, že velká část českých médií proti němu dále zvýší svou nenávistnou kampaň. 

I do našeho prezidenta uhodilo za ta léta, co je v politice, mnoho nenávistných blesků, ale on jde dál a nevšímá si toho. Ba dokonce si už ani nevšímá toho, co by se při jmenování nového premiéra protokolárně slušelo. 

Místo proslovu o kvalitách designovaného premiéra a jeho šancích najít pro vládu většinovou podporu tak raději dal přednost radě v podobě dvou citátů: „Řiďte se dvěma věcmi. Zaprvé výrokem mého přítele Pavla Dostála: ‚S domovnicí se nediskutuje.‘ A zadruhé výrokem polského satirika: ‚Nezlobte se na trpaslíky, že vám okopávají kotníky. Oni výš nedosáhnou.“

I vizuálně to bylo velké představení. Dva velikáni, bolestivě okopaní v oblasti kotníků komentátorskými trpaslíky, tu stáli proti sobě. Na jedné straně křehce vypadající prezident, o jehož schopnost zůstat po dobu celé ceremonie na nohou se i mnozí jeho příznivci dost báli (jak se záhy vyjevilo na sociálních sítích). Na straně druhé energií sršící nový premiér, jenž--bez poděkování za prezidentovu neocenitelnou radu--odvětil, že jeho vláda bude od začátku makat pro občany. A on sám že se pilně připravuje na summit Evropské unie, kde zbytku EU vysvětlí, jak dělat migrační politiku.

Na Zemanovo varování nereagoval asi i proto, že do kotníků ho může koneckonců kopat tak nanejvýš hrstka českých novinářských trpaslíků ze soukromých médií, která ještě nevlastní, a „zkorumpovaná pakáž“ z médií veřejnoprávních, na která si dozajista brzy posvítí.

Škoda ale, že se nad prezidentovými slovy přeci jen nezamyslel. Mohl je ve svém „inauguračním projevu dokonce rozvinout tak, že by navázal na Zemanova slova z jeho  inauguračního projevu v roce 2013, v nichž tehdy čerstvý prezident slíbil, že bude bojovat proti třem ostrůvkům negativní deviace: kmotrům, neonacistům a části médií. Plní ale, zdá se, a to s vervou, jen sliby týkající se médií.

Možná ale mají oba hlavní protagonisté hradní ceremonie vzhledem ke svému spojenectví důvody, aby se o některých věcech nemluvilo, a mediální trpaslíci i domovnice do nich nestrkali svoje umouněné nosy. Třeba, když už by byla řeč o kmotrech,  do toho, jaké kmotrovské struktury stály za skandálním projektem budování hydroelektráren v Kyrgystánu, a kdo a jak byl v té věci propleten s Hradem.

A asi není ani záhodno mluvit příliš ani o neonacistech. Vždyť za neonacistu jedno německé periodikum nedávno bez obalu označilo Tomia Okamuru. To je ten zatím mladý, ale také už dost vysoký strom české politiky, jehož hnutí pořádá sjezd, na němž prezident, který už skoro pět let prý neúnavně proti neonacismu bojuje, promluví jako host!

Shodou okolností je to ten samý nadějný strom české politiky, s nímž Andrej Babiš upekl, i s pomocí komunistů, rozdělení postů ve Sněmovně. A do toho by komentátoři, kteří ničemu nerozumí, opravdu neměli strkat svoje trpaslicko-domovnické nosy!

Novinky, 8.12.2017