You are here: Home Members redaktor's Home Weigl by měl svoji konspirační teorii vysvětlit

Weigl by měl svoji konspirační teorii vysvětlit

Kancléř bývalého prezidenta Václava Klause Jiří Weigl publikoval ohromující text pod názvem "Bruselská elita si vytváří vděčný národ" (Právo, 9.9.2015).

 Zejména jeho tvrzení, že v podobě příjímání statisíců uprchlíků v EU "byl spuštěn ohromný sociální experiment", od něhož si elity určující evropskou politiku slibují, že z Afričanů a Asijců vznikne první vrstva skutečných příslušníků vysněného evropského národa, bude pro mnohé lidi natolik šokující, že by možná neškodilo, kdyby pan Weigl svoje poznatky upřesnil.

 Vyrobit z uprchlíků (kteří ke všemu vesměs volají „Germany“, nikoliv „Evropa“)  ryzejší Evropany, než ze současných občanů evropských států, je projekt natolik odvážný, že pan Weigl jistě musí mít nějaké informace o tom, kteří příslušníci evropských elit se na tomto projektu podílejí.

 Jsou to skrytě, a tudíž proti vlastním občanům jednající lídři národních států, nebo snad nějaká tajná lóže byrokratů v Bruselu? Schází se taková prohnaná skupina elit někde v úkrytu, aby tento smělý projekt uskutečňovala, anebo se to vše děje skrze jakési nahlas raději ani nevyslovované srozumění těchto spiklenců?

 Prostý člověk by si mohl myslet, že evropské elity si ze všeho nejvíc neví v současné situaci rady, takže jen improvizují, což se samozřejmě může leckomu jevit ještě jako horší možnost, než že máme co do činění s důmyslným konspiračním plánem, jak z uprchlíků vytvořit evropský národ nad členskými zeměmi. Panu Weiglovi lze tedy poděkovat přinejmenším za to, že nabízí optimistický pohled.

Bohužel ale princip logické úspornosti, známý též jako Occamova břitva, podle něhož nejpravdivější bývá nejjednodušší teorie z nejrůznějších možných, ohromující zjištění pana Weigla poněkud relativizuje.  Jeho tvrzení se totiž svou výstředností jakýmkoliv pravidlům logické úspornosti vymyká.                                                                                                                                      

I proto by se měl pan Weigl pokusit svá zjištění konkretizovat, protože si jinak může leckdo myslet, že jeho text jen má umožnit, aby Václav Klaus, jehož je pan Weigl dlouhodobým spolupracovníkem, kvůli své snaze vrátit se do politiky jen straší hrozivou bruselskou konspirací občany, aby se pak zkusil ještě jednou postavit do jejich čela.  

Právo, 10.9.2015