You are here: Home Members redaktor's Home Za koho mluvil kuřák z Hradu

Za koho mluvil kuřák z Hradu

Jedním z bodů návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Bruselu byla snaha oddálit přijetí evropské tabákové směrnice, která zpřísňuje podmínky pro výrobu a prodej tabákových výrobků. Evropský parlament by měl směrnici projednat do konce října.

Zeman českým novinářům zdůvodnil svůj odpor vůči směrnici těmito slovy: „Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a zájem na zaměstnanosti asi 1.500 zaměstnanců podniku Philip Morris v Kutné Hoře a v závislosti na prosperitě tohoto podniku asi deseti tisíc dalších zaměstnanců.“ 

Toto vyjádření si zaslouží pozornost hned z několika důvodů. Tak především v EU zemře ročně více než 700 tisíc lidí na následky kouření, z toho v České republice 18 tisíc. Zdravý rozum se jich a jejich rodin netýká?

Devět kuřáků z deseti u nás začne kouřit před dovršením 18 let. Kuřáctví patnáctiletých stouplo za poslední za čtyři roky z 16,3 na 17,9 procenta. Ve věkové skupině mezi 15 až 24 lety kouří pravidelně 23,7 procenta lidí.

Odporuje zdravému rozumu, když se EU snaží zakázat prodej cigaret s některými příchutěmi, které maskují nebezpečnost tabáku, a když požaduje zvětšení nápisů na krabičkách s cigaretami, které popisují zdravotní rizika spojená s kouřením?

Případná ztráta zaměstnání pro lidi pracující v tabákovém průmyslu je jistě smutná. Neměl by se ale prezident před tím, než je zmíní, také zmínit, kolik lidí zabijí výrobky, které tabákový průmysl vyrábí? Neměl by se alespoň pokusit porovnat veřejný zájem na udržení pracovních míst s veřejným zájmem na ochranu zdraví a snížení počtu úmrtí?

A je zde ještě pár znepokojivých aspektů celé věci. Za prvé je velmi podivné, když prezident jmenuje jako důvod svého snažení jednu konkrétní nadnárodní firmu. Může se tak leckomu jevit spíše jako lobbista, než jako prezident.

Za druhé není jasné, odkud vzal prezident mandát ke svému razantnímu odporu vůči nové tabákové směrnici? Existuje nějaké usnesení vlády, které ho k tomu zmocňuje? Má po ruce nějaké vlastní průzkumy veřejného mínění? Ty veřejně známé totiž říkají, že naprostá většina Čechů je pro omezení kouření, včetně zákazu kouření v restauracích.

 

Prezident toto vše nijak novinářům nevysvětlil. Dozvěděli jsme se od něj ale, že spěchal na hotel si zapálit cigaretu.

Právo, 20.9.2013