You are here: Home Members redaktor's Home Západu vládne strach

Západu vládne strach

Patnáct let po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon je zřejmé, jak moc tato událost proměnila svět. Různých negativních dopadů, včetně nepodařených válečných akcí Západu na Středním východě, je mnoho, ale možná nejvíce neblahým dědictvím tehdejšího útoku je, že zasáhly takříkajíc nervovou soustavu Západu.

Do té doby panoval na Západě po kolapsu sovětského impéria a konci studené války triumfalismus. Svět měla brzy dobýt liberální demokracie a tržní hospodářství, žádná hrozba se nezdála dostatečně velká na to, aby se jí Západ, v čele s „unipolárně“ fungujícím  světovým četníkem v podobě USA  musel bát.

Útoky  ale ukázaly, že stejně  jako se po pádu komunismu rychle globalizovala ekonomika, globalizovaly se i teroristické a další hrozby. Nový nepřítel přitom nerespektoval zavedené metody válečnictví, a jeho naprosté pohrdání „pozemským“ životem popíralo dokonce i racionalitu, která fungovala v době studené války, kdy se supervelmoci držely v šachu doktrínou vzájemného zaručeného zničení.

Panika z útoků se projevila nejprve posilováním bezpečnostních aparátů všeho druhu na úkor některých svobod, přičemž s každým dalším teroristickým útokem přicházejí nová opatření. Co je horší, atmosféra strachu z terorismu ve spojení s dalšími těžko řešitelnými výzvami globalizace začala vlévat krev do žil politickým silám, které si ze strachu udělaly program.

Není tudíž přehnané tvrdit, že rozhodujícím impulsem pro dnešní nástup pravicových populistů, kteří slibují se rázně postavit všemožným výzvám globalizace a opevnit se národními hranicemi bylo 11. září 2001 a důsledky, které mělo nejen v podobě některých nepromyšlených válečných akcí, ale i v podobě proměny západní „mysli“.

Teroristé nás nemohli ani tehdy ani dnes zničit či dokonce vážněji vojensky ohrozit. Uspěli především v tom, že zaseli do západní civilizace strach, který ji rozežírá a pomáhá za přispění populistických politiků i mnohých médií na svět znovu běsům, které se zdály být jednou pro vždy pohřbeny po druhé světové válce.

Právo, 10.9.2016