You are here: Home Members redaktor's Home Zavede EU nucený dohled nad Polskem?

Zavede EU nucený dohled nad Polskem?

Eurokomisař Günther Oettinger, prohlásil, že Evropská komise vyvolá 13. ledna v reakci na schválení sporného zákona o veřejnoprávních médiích polským Sejmem proti Polsku mimořádnou proceduru pro porušení základních hodnot EU. Polsko také kritizuje za postup nové vlády vůči Ústavnímu soudu

Tzv. mechanismus právního státu, který se EK chystá poprvé použít, byl přijat v březnu 2014. Umožňuje, aby EU uvalila na zemi, která porušuje některé základní principy právního státu nebo hodnoty unie, tzv. nucený dohled.

Nový mechanismus navazuje na některé již existující mechanismy, zejména na čl. 7 smlouvy o Evropské unii a na tzv. řízení pro porušení práva, které už EK v minulosti použila ve snaze vynutit si od jednotlivých států dodržování evropských smluv. Zatímco v minulosti si ale EK mohla vynutit dodržování evropského práva členskou zemí v poslední instanci tak, že spor putoval před Soudní dvůr EU, který rozhodl o (většinou finančních) sankcích, nový mechanismus právního státu dává větší pravomoci přímo EK a Evropské radě.

Umožňuje EK, aby nejprve se zemí, která se podle ní chystá porušit nebo již porušuje principy právního státu, vstoupila do tzv. dialogu. V rámci této procedury EK připraví hodnotící zprávu, přičemž může vyžadovat expertní stanoviska od celé řady dalších evropských institucí. Pokud se nepodaří najít řešení, aktivuje se čl, 7, podle něhož je možné přistoupit ke dvěma typům akce.

V obou případech EK předá případ Evropské radě, která může uplatnit buď tzv. preventivní mechanismus anebo tzv. sankční mechanismus. Preventivní mechanismus se má použít především k tomu, aby bylo zabráněno vážnému porušení principů právního státu, na což je v případě Polska, kde se podle Oettingera útok na právní stát už odehrál, zřejmě už pozdě.

EK by tedy v případě neúspěchu svého „dialogu“ s Polskem, musela přímo navrhnout aktivaci sankčního mechanismu, který spočívá v tom, že potrestané zemi jsou Evropskou radou odňata některá hlasovací, jakož i některá další práva vyplývající ze smluv EU.

Hrozba EK vůči Polsku naráží na skutečnost, že sankce v podobě omezení práv členské země by musely být schváleny všemi ostatními členy Evropské rady, a to se nejeví jako reálné. Na druhou stranu už samotná aktivace mechanismu právního státu a s tím spojená hrozba nuceného dohledu by byla pro zemi, jako je Polsko, politicky velmi nepříjemná.

Jak už to v EU chodí, celá aféra není prosta jisté absurdnosti. Nový mechanismus byl totiž schválen zejména v reakci na počínání maďarské vlády. Ta nakonec EK  v několika bodech sama ustoupila, ale situace v Maďarsku není ani dnes o moc lepší než v Polsku po nástupu nové vlády. Polsko má smůlu, že je právě ono nyní terčem mediální pozornosti, navíc je to velká země, takže „pokusným králíkem“ pro otestování nového mechanismu právního státu se stane zřejmě ono.

Právo, 8.1.2016