You are here: Home Members redaktor's Home Zkouška Oettingerem

Zkouška Oettingerem

Podle eurokomisaře Günthera Oettingera Evropská komise pracuje na návrhu, aby země EU harmonizovaly azylové právo, včetně sjednocení sociálních dávek napříč EU na úrovni chudších zemí EU. Ty by EU za možné finanční dopady této reformy na ně kompenzovala.

Ulevilo by se tak zemím, které jsou dnes magnetem i kvůli vysokým sociálním dávkám. Zároveň by bylo možné opustit evropský systém kvót pro rozdělování uprchlíků, protože ty jsou dnes z větší části motivovány snahou ulehčit  právě pro uprchlíky atraktivním zemím.

Takové řešení by mohlo vskutku přispět k tomu, aby se mnozí uprchlíci nepokoušeli za každou cenu dostat jen do několika zemí. Ba dokonce by mohlo ty, kterým jde především o štědré dávky, úplně odradit od cesty do EU.

Skepse je na místě v souvislosti s otázkou, jak by se distribuce uprchlíků nově odehrávala. Existoval by coby součást sjednocené azylové politiky EU systém, v němž by uprchlíci (ať už se jim podařilo proniknout do Itálie či Řecka, nebo chtějí do EU z uprchlických táborech mimo unii)  nejprve žádali o evropský azyl opravňující je k pobytu kdekoliv v EU, načež by se sami rozhodli, kam půjdou?

Vysoké dávky přitom nemusejí být jediným důvodem, proč by uprchlíci mohli nadále chtít odjet především do Německa a dalších bohatých zemí. Dobře vědí, že pokud tam najdou práci, budou mnohem lépe placeni, než jinde, jejich děti budou mít přístup k lepšímu vzdělání, atd. Důležité též je, zda v dané zemi mají už zázemí v podobě komunity sobě podobných

Určitou roli by mohla hrát míra nezaměstnanosti, protože nízké dávky by více motivovaly azylanty k hledání práce. Tím by se staly méně přitažlivějšími země s vysokou nezaměstnaností a více země,  kde je nenasycený trh práce.

Navzdory těmto pochybnostem je návrh zmíněný Otettingerem krokem ve správném směru, pokud EU chce řešit uprchlickou krizi společně. Pro naše politiky je to i proto jistá zkouška. Mohou ukázat, zda ke smysluplnějším návrhům snažícím se celoevropsky řešit různé aspekty migrační krize, dokážou říct něco konstruktivního.

Právo, 22.8.2016