You are here: Home Members redaktor's Home Ztracená šťastná generace

Ztracená šťastná generace

První rozbory dat, jak které sociální skupiny hlasovaly v britském referendu o vystoupení z Evropské unie, ukazují, že podpora pro brexit stoupala s věkem, klesající úrovní vzdělání, a byla největší v menších městech a na venkově. Ačkoliv referendum vyvolali konzervativci, silné podpory se brexitu dostalo i mezi voliči labouristů.

Voliči s podobným věkovým a  sociálním profilem nedávno málem pomohli do prezidentské funkce v Rakousku kandidátovi nacionalistické pravice. Tvoří také jádro podpory pro Národní frontu Marine Le Penové ve Francii a pro vítěze republikánských primárek v USA Donalda Trumpa.

S jistou mírou zevšeobecnění tak lze říct, že největší podpora pro nacionalistické politiky brojící proti různým dopadům globalizace dnes přichází z řad příslušníků generace narozené krátce po 2. světové válce.

Tato generace vyrostla na Západě  navzdory různým politickým a ekonomickým otřesům v prostředí míru a značné stability, kterou stvrzovaly sociální jistoty garantované sociálním státem. I těm jejím členům, kteří nedosáhli na vyšší vzdělání, a tvořili tzv. nižší střední třídu se dařilo poměrně dobře.

Situace byla dlouho přehledná i politicky. Střídaly se vlády demokratické pravice a levice, přičemž bez ohledu na politické zabarvení praktikovaly v podstatě umírněnou politiku okolo politického středu.

Globalizace tuto relativní idylu této „šťastné generace“ postupně zcela rozbila. Masová migrace, nadvláda globálních finančních trhů nad lokální politikou (vyztužovaná neoliberální ideologií), odchod tradičních industriálních odvětví do zemí, jako je Čína, vyvolávají strach.

 Zatímco mladší a vzdělanější voliči ve velkých městech se dokázali dopadům globalizace do jisté míry přizpůsobit, protože ve stále „tekutějším“ světě už vyrostli, starší lidé, zejména v menších městech a  na venkově, kde se zdáli být tak dlouho a tak dobře chráněni před rostoucí nejistotou, jsou vyděšeni.

I voliči dříve pokrokové levice se nyní obracejí k nacionalistickým lídrům v naději, že když opevní národní státy za hranicemi, bude lépe. Je to poměrně velký paradox. 

Generace, která vybudovala prosperující, stabilní Západ s jeho mnoha sociálními vymoženostmi, nakonec možná nejvíce přispěje ke zhroucení té jeho podoby, která více než 70 let zaručovala mír.

Právo, 27.6.2016