You are here: Home Články / Articles 2001 Má u nás šanci kapitalismus s lidskou tváří?

Má u nás šanci kapitalismus s lidskou tváří?

Pojem kapitalismus, ať už s lidskou tváří nebo bez lidské tváře, je trochu archaický. Moderní hospodářské systémy Západu jsou tržními ekonomikami se silnými sociálními sítěmi, což je něco jiného, mnohem komplexnějšího, než, co se rozumělo pod pojmem kapitalismus. V post-totalitních společnostech je vybudování takového systému složité, neboť jeho fungování závisí nejenom na existenci trhu ale i rozvinutého právního státu, ale pomalu se uskutečňuje—částečně i díky směřování do Evropské unie. Jednou z největších překážek k vytvoření sociálně-tržního hospodářství (tedy tržního hospodářství s lidskou tváří) je primitivní ideologizování našich politiků zděděné z dob totality. Politika je ještě stále mentálně uzavřena v ideologických schématech, která na Západě už skončila. Myslím ale, že se naši politici postupně učí, a že i občané začínají chápat, že trh, ekologicky udržitelný rozvoj a sociální zabezpečení se navzájem nevylučují.

Mosty - 31. 7. 2001