You are here: Home Rozhovory / Interview 1999 Odpovědi na otázky pro LN

Odpovědi na otázky pro LN

1. V krátkodobém výhledu může mít euro samozřejmě problémy, neboť v různých státech Evropy existují různé podmínky a Evropa není zdaleka tak flexibilní v alokaci zdrojů a pracovních sil jako USA. V dlouhodobém výhledu euro uspěje, protože jeho existence je v logice globalizačních procesů.

2. Zavedení eura bude mít dalekosáhlé ekonomické a politické důsledky. Zejména politické důsledky budou revoluční, neboť zavedení eura znamená, že národní vlády přijdou o vlastní centrální banky a tím i monetární politiku. Bude sílit tlak, aby vznikla i jednotná evropská fiskální politika. Ve svých důsledcích to znamená postupné zmenšování autority národních států ve prospěch celoevropského centra na jedné straně a regionů na straně druhé. To povede i k tlakům na změny rozhodovacích procesů v rámci unie a tedy k tlakům na vytvoření skutečné politické unie v rámci Evropy.

Lidové noviny - 8. 1. 1999