You are here: Home Politický zápisník / Political diary 2004 Beneš se zasloužil o komunismus

Beneš se zasloužil o komunismus

Poslanecká sněmovna schválila zákon, ve kterém se suše konstatuje, že se prezident Edvard Beneš zasloužil o stát. Tento počin poslanců je zbytečný a kontroverzní. Beneš byl rozporuplným politikem, jehož kroky na konci 2.světové války a po ní nepřímo pomohly komunistům k uchopení moci.

Už když se myšlenka posvětit zákonem Benešovy „zásluhy“ zrodila před dvěma lety, zveřejnil jsem v MF Dnes na toto téma článek, který je i dnes platný.

Dnes lze jen dodat, že není náhodou, že se o uzákonění Benešových zásluh bijí komunisté. Mají mu být za co vděční. Lze též dodat, že tento zákon zhorší vztahy s Rakouskem a Německem—zeměmi, v nichž je mnohými politiky viděn jako hlavní architekt poválečného odsunu sudetských Němců.

Případné přijetí zákona, který ještě musí schválit Senát a podepsat prezident, má i svou humornou stránku. Jak už v reakcích na tuto zprávu trefně navrhli někteří čtenáři internetových serverů, český parlament--namísto toho, aby schvaloval zákony, které Česká republika skutečně potřebuje--by se mohl pravidelně věnovat schvalování jednovětých deklarativních zákonů typu „Hašek se zasloužil o hokej,“ „Husák se zasloužil o normalizaci“ a „Václav Klaus se zasloužil o (ne)průhledné právní prostředí.“

Eventuálně by parlament mohl přijímat i zákony deklarující, že se ta či ona osoba nezasloužila o nic. Takové výroky parlamentu by se mohly stát závaznými pro autory encyklopedií, sborníků "Kdo je kdo", apod. "Někým" by byl z právního hlediska jenom ten, o kom by parlament rozhodl, že se o něco zasloužil.

Velmi pěkný by byl zákon znějící například: „Poslanec Kott je opilec a zasloužil se o velkou ostudu.“ Dobrý by byl i zákon znějící: „Senátor Železný se zasloužil o desetimiliardovou pokutu.“

Podobné zákony by měly i další použití--mohly by se například předčítat pro pobavení v televizních estrádách.

25. 2. 2004