You are here: Home Politický zápisník / Political diary 2005 Asimilátor, Deratizátor, Buldozer a Terminátor

Asimilátor, Deratizátor, Buldozer a Terminátor

Je známo, že v poněkud bezskrupulózním prostředí české politiky mají šanci uspět jen silní a otrlí jedinci, což jsou—soudě podle složení parlamentu i vlády—především muži. Nebo, lépe řečeno, „chlapi“. Z jejich středu se pak vynořila skupinka obzvláště silných a otrlých politiků, kteří dnes dominují české politice.

 

Ač Češi nejsou známi obzvláštním  heroismem a rádi se považují za národ s holubičí povahou, zmínění politici se vyznačují zvláštní zálibou v jistém druhu politické brutality, doprovázené speciálním výrazivem a politickými vizemi, které se nejlépe dají popsat silnými slovy, jako jsou „válcování, eliminace nebo čistky.“

 

Na samém vrcholu malé české politické pyramidy stojí prezident Václav Klaus, který se po letech přešlapování a nemastného neslaného kritizování Evropské unie konečně vyslovil: EU prostě rozpusťme a na jejím místě stvořme novou organizaci, v níž bude každý stát plně suverénní. EU je založena na zhoubném multikulturalismu, kterému národní státy, osvobozené z područí Unie, mohou čelit tím, že budou trvat na tom, aby se přistěhovalci přihlásili k tzv. asimilačnímu principu. Jinými slovy, měli by se „se vším všudy“ přihlásit k principům hostitelské kultury a neměli by trvat na tom, aby hostitelská země respektovala kulturu, kterou si přinesli s sebou. Pokud se jim to nelíbí, měli by jít jinam.

 

Václav Klaus docela jistě považuje své řešení za demokratické, a není mu nutné nevěřit. Přesto, chtě nechtě, lidem s určitou historickou pamětí naskočí husí kůže, když slyší něco jako „asimilační princip“ nebo že přistěhovalci, kteří se nechtějí plně asimilovat, „můžou jít jinam“. Když taková slova zazněla v minulosti, příslušníci různých židovských ghett v Evropě věděli, že je nejvyšší čas si pakovat kufry, neboť budou tak jako tak brzy násilně vystěhováni, popřípadě přijde pogrom. Později někteří vzali asimilační rady vážně, jenomže Adolf Hitler a jeho druzi si je stejně našli.

 

Václav Klaus tedy není nijak originální, když se nyní situoval do pozice Asimilátora, který chce ochránit naší kulturu od zaplevelení nejrůznějšími

přivandrovalci, kteří si myslí, že mají právo se potulovat po světě, jak se jim zlíbí, a v hostitelské západní zemi odmítají nosit kravatu nebo krátké sukně, popřípadě jíst knedlíky a vepřové. Dokonce i v současné České republice předběhli prezidenta v tomto typu argumentace příslušníci nejrůznějších hnutí, jejichž vyholené „mozkovny“ mají nejraději ze všeho jednoduché slogany typu „Čechy Čechům!“

 

Klausovi ovšem zdatně konkuruje jiný velikán, který se též s těmi, co jsou jiní, nemíní nijak párat. Miloš Zeman už během svého premiérování proslul tím, že

během návštěvy Izraele mínil, že nejlepším řešením palestinské otázky by bylo hromadné vystěhování Palestinců. Ostatně s Klausem se dobře shodne i na tom, že vystěhování tří miliónů německých spoluobčanů po 2. světové válce bylo absolutně správné.

 

Nyní Miloš Zeman navrhuje očistit i vlastní stranu—od neschopných politických krys a zrádců. Mluví se o deratizaci sociální demokracie. K tomu bude ovšem nejspíše zapotřebí značné množství jedu, protože většina sociálních demokratů neholduje sportu (když ano, tak fotbálku následovaným pivkem), a mnoho z nich se i svou tělesnou konstitucí podobá našemu Deratizátorovi. Bude zřejmě nutné krysím jedem otrávit velké množství tlačenky, jitrnic a slivovice.

 

K úrovni zmíněných dvou velikánů se snaží přiblížit muž přezdívaný některými „dutý a prázdný Topol“. Ten pro změnu nedávno proslul tím, že slíbil hned po svém nástupu do funkce nekompromisní čistku ve státní správě,  tzv. „noc dlouhých nožů“. Pro neznalé historie, během „noci dlouhých nožů“ nechal Adolf Hitler v roce 1934 povraždit své skutečné i domnělé odpůrce.

 

Samozřejmě, že bychom mohli Mirkovi Topolánkovi v souvislosti se zmíněným výrokem přezdívat též například  Mackie Messer, ale je téměř jisté, že vzhledem k chlapské povaze naší politiky by Topolánek preferoval mužnou přezdívku Terminátor, která nejen evokuje obrazy známého svalovce, jež je nyní guvernérem Kalifornie, ale navíc se rýmuje s Asimilátorem a Deratizátorem.

 

Jiřímu Paroubkovi se pro změnu říká Buldozer. To je za normálních okolností docela nebezpečný stroj, který za sebou nechává jenom spoušť, ale ve srovnání s Asimilátorem, Terminátorem a Deratizátorem se nakonec jeví docela přívětivě--a vlastně lidsky. Otázkou samozřejmě je, co vše nakonec Buldozer poboří, kam až dojede, co vznikne na místech, která srovnal se zemí. Jisté je, že pokud by měl jenom připravovat půdu pro Asimilátora, Deratizátora a Terminátora, nečeká nás nic dobrého.