You are here: Home Životopis / Curriculum Vitae Životopis / Curriculum Vitae

Životopis / Curriculum Vitae

Curriculum Vitae in English


Jiří Pehe je politický analytik a autor knih o politice i beletrie. Napsal stovky článků a analytických studií o vývoji ve východní Evropě pro americké, české a německé deníky a vědecké časopisy. Je pravidelným komentátorem politického dění v ČR i v zahraničí. 

V roce 2002 vydal v nakladatelství Academia knihu Vytunelovaná demokracie. Je spoluautorem a editorem knihy The Prague Spring: A Mixed Legacy, kterou vydal Freedom House společně s University Presses of America v roce 1988. Přispěl kapitolami a esejemi do mnohých dalších knih.

V roce 2006 vydal román Na okraji zmizelého (Prostor, Praha) a v roce 2009 román Tři tváře anděla (Prostor). V roce 2010 publikoval knihu politických esejů pod názvem Demokracie bez Demokratů (Prostor) a politický životopis nazvaný Klaus: Portrét politika ve dvaceti obrazech (Prostor).

V současné době je ředitelem New York University v Praze, kde též přednáší. Vede zároveň Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu Newyorské university (PIDEC).  Přednáší také na Fakultě sociálních věd University Karlovy.

Od září 1997 do května 1999 byl ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Působil též jako člen programového výboru a správní rady Nadace Forum 2000, která organizuje pravidelné mezinárodní konference pod Havlovou záštitou. Byl spoluzakladatelem a jedním z prvních tří mluvčí občanského hnutí Impuls 99.  Je předsedou redakční rady čtvrtletníku Přítomnost, který se zaměřuje na politický a kulturní vývoj ve střední Evropě.

Od roku 2007 je členem správní rady americké nadace Central European Trust for Civil Society.  Je také členem správní rady internetového magazímu Transitiions-on-LIne, členem rady Nadačního fondu Deníku Referendum. Angažuje se v v think-tanku CESTA--Centrum pro sociálně.tržní hospodářství a otevřenou demokracii.

Od roku 1995 do roku 1997 byl ředitelem Výzkumu a analýzy v Open Media Research Institute v Praze (OMRI). Mezi lety 1988 až 1995 pracoval nejdříve jako analytik a později jako ředitel Středoevropských výzkumů v Radio Free Europe/Radio Liberty (Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda) v Německu, v Mnichově. V roce 1994 byl ředitelem Výzkumu a analýzy obou stanic. Od roku 1985 do roku 1988 byl ředitelem Východoevropských studií ve Freedom House v New Yorku.

Studoval právo a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1981 emigroval a usídlil se ve Spojených státech amerických, kde studoval mezinárodní vztahy na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

 


 

Životopis Jiřího Pehe

 

 

Curriculum Vitae in English

Jiri Pehe is a political analyst and author of several books. He has written hundreds of articles and analytical studies on developments in Eastern Europe for American, Czech, and German periodicals and academic journals. He regularly comments on political developments for Czech and international media.

His book of political essays, Vytunelovaná demokracie (Defrauded Democracy, was published in 2002, by Academia, Prague. He co-authored and edited a book titled The Prague Spring: A Mixed Legacy, which was published by Freedom House in 1988. Pehe has also contributed essays and chapters to various other books.

In 2006, he published a novel Na okraji zmizelého (On the Edge of the Vanished, Prostor, Praha) and in the year 2009 another novel titled Tři tváře anděla (The Three Faces of an Angel, Prostor, Praha). This novel was published in 2015 in English by Jantar Publishing, London. It has also been translated into several other languages. 

In 2013, Pehe published a novel titled Mimořádná událost (The Extraordinary Event, Prostor, Praha). In 2016, he published a novel titled Průsečík (An Intersection, Prostor, Prague)

In 2010, he published a book Demokracie bez demokratů (Democracy without Democrats, Prostor), and a political biography titled Klaus: Portrét politika ve dvaceti obrazech (Klaus: A Portrait of a Politician, Prostor). In 2012, Pehe published a book of political essays titled Na konci světa (At the World's End, Prostor, Prague), and in 2014 edited, a contributed to a book, titled Krize, nebo Konec kapitalismu? (A Crisis or an End of Capitalism?, Prostor, Prague). 

Jiri Pehe is currently Director of New York University in Prague and is an affiliated faculty member at the Center for European and Mediterranean Studies at NYUm New York. He teaches at Charles University and New York University in Prague. He also frequently gives public lectures.

From September 1997 to May 1999  Pehe was Director of the Political Department of Czech President Vaclav Havel and later served as President Havel’s adviser. For many years, he was a member of the Program Committee of the Forum 2000 Foundation that organizes annual international conferences under Václav Havel's auspices.

From 2002 to 2009 Pehe was a member of the Board of Michal Kocab Foundation that supported civic initiatives. Since 2007 Pehe has been a board member of the Central European Trust for Civil Society. He was also a member of the board of directors of Transitions-on-Line, and a member of the board of directors of the Deník Referendum Foundation. In 2011 he cofounded a think-tank CESTA--Center for a social-market economy and open democracy.

From 1995 to 1997, Pehe was Director of Analysis and Research Department at the Open Media Research Institute in Prague. Between 1988 and 1995, he first worked as an analyst of Central European affairs and later as Director of Central European Research at the Research Institute of Radio Free Europe/Radio Liberty in Munich, Germany. From 1985 to 1988, Pehe was Director of East European Studies at Freedom House in New York.

Pehe studied law, philosophy and political science at universities in Prague (Charles University) and the United States (Columbia University). He fled Czechoslovakia in 1981, subsequently settled in the U.S.A, and before returning to Prague in 1994 lived in Munich, Germany from 1988.  

He is a member of International Forum for Democratic Studies research Council at NED, U.S., and a member of The European Council on Foreign Relations.